Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,368 authors / 109,285 titles / 148,101 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Vlissinge
Primary Sources (4 titles, 4 vols.) Suggest a New Source
Results 1-4
Koelman, Jacobus (1631-1695)  nl
De Pointen van nodige Reformatie, ontrent de Kerk, en Kerkelijtie, en Belijders der gereformeerde de Kerke van Nederlandt (Vlissingen : Abr. Van Laaren en Will. de Wilde, 1678)
GB 
Laren, Abraham van (1633-1679)
Noodtsaeckelijcke reformatie, ontrent het ampt der ouderlingen, vertoondt in eenige vragen, getrocken uyt het formulier van bevestiginge der ouderlingen (Vlissingen : Abraham van Laren, 1673)
PB 
McWard, Robert (c.1625-1681)
De wekker der leeraaren. In tijden van verval met aanwijzingh van den plight der vroome, ten goede van haer leeraars. Voorgestelt in een brief, eerst in't Engels beschreven, door een yveraar Godts, trans. Jacobus Koelman (Vlissingen : Abraham van Laren, 1674)
PB 
Spranckhuysen, Dionysius (1587-1650)
Een korte ende klare voorstellinge, van de natuere ende practijcke van het ware salighmakende geloove, t'samen gestelt, by maniere van t'samen-sprekinge: tussen een gods-geleerde ende een leergierigh christen. Waer by gevoeght is een troostelijcke t' samen-sprekinge. Den elfden druck vermeerdert met XXVI merckteyckenen van de weder-geboorte (Vlissinge : Abraham van Laren, 1675)
PB 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting