Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,355 authors / 109,055 titles / 147,727 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Spottiswoode (1565-1639)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Dionysius Spranckhuysen (1587-1650)
TraditionReformedReference | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (45 titles, 46 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
Balsaam Für eine Kranke Seele / Schon vor einiger Zeit durch Dionysium Spranckhuysen Diener des Wortes Gottes zu Delft... zusammen gezogen Nun aber den Frommen zum Trost und den eitelen und sicheren zur Warnung in Teutscher Sprach herfür gegeben ... Durch Joh. Duysing Pred. zu St. Pauli in Bremen (Hermann,I. Brauer, [n.d.])
HAB 
Balsem voor eene zieke ziele: kortelijk getrokken uit den troost der benauwde conscientie van R.L. (S.J. de Jonge, 1864)
GB 
Balsem, voor een siecke ziele. Kostelijk getrocken uyt den troost der benaauwde conscientie van R.L. Door Dion: Spranckhuysz, dienaar des goddelijcken Woorts binnen Delff. Nieuwe onveranderde uitgave (Rotterdam : R.C. Huge, ca. 1890)
PB 
Christelycke instrvctie voor de nieuw-ghehoudene N. N. (Felix van Sambix, 1635)
GB 
D. Spranckhusy Iustificatie teghen alle calumnien ... die hem ... opgheticht zijn. Mitsgaders ... waerom by goet ghevonden hebbe te versoeken ontslaginghe van sijnen Dienst tot Haerlem, etc (1617)
GB 
D. Spranckhusy Justificatie teghen alle calumnien ende lasteren, die hem 'tsedert den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem opgheticht syn (Andriaen Rooman, 1617)
GB 
D. sprankhvsy. Ivstificatie teghen alle calumnien ende lasteren, die hem 'tsedert den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem opgeticht sijn .. (Adriaen Rooman, #Boeck-Drucker, #woonende in de Koningh-straet, in de vergulde Parsse#, 1617)
GB 
Des iaers 1629 roepende stemme tot de Vereenighde Nederlanden ... (A. Kloetingh, 1630)
GB 
Des iaers 1629 roepende stemme tot de Vereenighde Nederlanden, de selve lieffelijck op-weckende om blijde te zijn, Godt te bidden, ende te dancken, zonder ophouden: 2 (Andries Kloetingh, 1630)
GB 
Een balsem voor een siecke ziele kortelijck ghetrocken uyt den Troost der benaude conscientie van R.L. (Marten Gerbrantsz.#inde Kerck-straet, in't A.B.C.#, 1644)
GB 
Een korte en klare voorstellinge, van de nature ende practyke van het waare zaligmakende geloove, t'samen gestelt by maniere van 't samensprekinge: tusschen een godtsgeleerde, ende een leergierig christen: Vermeerdert met een troostelijke t'samen-sprekinge: tusschen den Heere ende een beroe[r]de ... (1736)
GB 
Een korte ende klare voorstellinge van de nature ende practyke van het ware zaligmakende geloove, t'samen-gesteld by maniere van t'samen-sprekinge, tusschen een gods-geleerde, ende een leergierig christen (Laurens Groenewolt, boek-drukker en verkooper in de Swaane-straat, 1759)
GB 
Een korte ende klare voorstellinge, van de natuere ende practijcke van het ware salighmakende geloove, t'samen gestelt, by maniere van t'samen-sprekinge: tussen een gods-geleerde ende een leergierigh christen. Waer by gevoeght is een troostelijcke t' samen-sprekinge. Den elfden druck vermeerdert met XXVI merckteyckenen van de weder-geboorte (Vlissinge : Abraham van Laren, 1675)
PB 
Geestelijcke bataille tegens den laetsten vyandt den doodt, ofte heylsame onderrichtinghe om saligh te sterven (voor Gerrit Willemsz. Doornick, 1660)
GB 
Geestelijcke bataille tegens den laetsten vyandt den doot ... (Jan Pietersz Waelpot, 1647)
GB 
Geestelijcke bataille tegens den laetsten vyandt den doot, ofte Heylsame onderrichtinghe om salich te sterven, vol. 1 (1647)
GB 
Geestelijcke triumph over den laetsten vyandt, den doodt ... (Gerrit Willemsz. Doornick, 1661)
GB 
Geestelijcke triumphe over den laetsten vijandt, den doodt: ofte een heylsame onderrechtinge, om getroost en blymoedigh te sterven (voor Gerrit Willemsz. Doornick, 1661)
GB 
Geestelijcken balsem voor een siecke ziele: Ge-extraheert wt verscheydene bloemkens des Ouden en Nieuwen Testaments (Willem Symonsz. Boogaert, 1649)
GB 
Ivstificatie teghen alle calumnien ende lasteren, die hem 'tsedert den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem opgheticht sijn. [...] (A. Rooman, in de Koningh-straet, in de vergulde Parsse, 1617)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting