Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,387 authors / 109,782 titles / 148,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Francis Trigge (c.1547-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Trigland, Sr (1583-1654)
TraditionReformedReferenceen | STCN | DBNLAcademic TitleProf. of Theology, Leiden (1633-1654)
Primary Sources (137 titles, 175 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (4) | Theology (171) | Related (8)
Results 141-160
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›
Ontmoeter bejeghenende den voor-bode van de antwoordt op seker boecxken gheintituleert Ontrouwe des valschen waerschouwers etc. Binnen weynigh daghen tot Leyden uytghegheven. Gestelt by forme van t'samensprekinghe tot beter onderricht des christelijcken lesers
Marten Jansz Brandt, #Boeckverkooper, inde Ghereformeerde Catechismus#, 1617GB 
Ontrouvve des valschen vvaerschouwers, die teghen een seker boecxken, ghenaemt Stant vande hedendaegsche gheschillen, als tegen een malitieus ende valsch gheschrift ... is uytghevaren. Waer by oock is ghevoeght een claer bewijs vande dwalinghen Grevinchovij. Mitsgaders de handelinghe D ...
Marten Jansz Brandt, 1616GB 
Vol. 1 (1616) GB 
Ontrouvve des valschen vvaerschouwers, die teghen een seker boecxken, ghenaemt Stant vande hedendaegsche gheschillen, als tegen een malitieus ende valsch gheschrift, heftelijck ende bitterlijck, doch sonder waerheyt is uytghevaren. Waer by oock is ghevoeght een claer bevvijs vande dvvalinghen ... (1616)
GB 
Ontrouwe des valschen Waarschouwers, die teghen een seker boecxken, ghenaemt (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Oorspronck vande swarigheden, ende voor-Slagh tot reddinghe in de Kercken van Hollandt (M. Jz. Brandt, 1617)
GB 
Opus Jacobi Triglandii, dat is: De boecken of tractaten: aengaende de verschillen binnen weynigh jaren inde Nederlandsche Gereformeerde kercken door de Remonstranten verweckt, ende door de Synode Nationael tot Dordrecht A� 1618 ende 1619 gedecideert .. (voor Marten Jansz Brandt, boeck-verkooper#woonende by de Nieuwe-Kerck inde Gereformeerde Catechismus#, 1628)
GB 
Opuscula Iacob. Triglandij Dat is, Verscheyde boecken en tractaten door Iacobii Triglandium ... op verschyden tijden ... ende uitgegeuen. Ende nu ... by een versamelt ende in drie stucken ordentlijck verdeelt (voor Marten Iansz Brandt, 1640)
GB 
Opuscula Jacobi Triglandii: dat is, verscheyden boecken en tractaten door Jacobum Triglandium : tot verklaringe, bevestiginge ende verantwoordinge der h. waerheydt ende der christelijcke godsaligheyt op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven ... (gedruckt voor Marten Jansz Brandt, 1639)
GB 
Secunda Remonstrantia ministrorum ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum : qui Remonstrantes vocantur, Illust: DD. Ordinibus Hollandiæ & West-Frisiæ tradita in Aprili anno 1617 : cum secunda contra-remonstrantia seu Responsio ad eam, Reformatorum earundem ecclesiarum ministrorum, in qua demonstratur Remonstrantes novam doctrinam in ecclesias reformatas introducere, iisdem Illust. DD. Ordinibus tradita in Augusto anno 1617 : ex Belgicis in Latinam liguam fideliter translatae .. (Lugduni-Batavorum : Apud Iohannem Orlers, 1617) / added author(s): Jan Uytenbogaert [Latin translations of: Copye van seker vertooch / J. Uytenbogaert (1617) and Klaer ende grondich teghen-vertoogh / J. Trigland ; translated by J. Taurinus]
IA 
Secvnda remonstrantia ministrorum ecclesiarum Hollandicarum & West-Frisicarum qui remonstrantes vocantur ... cvm secvnda contra-remonstrantia, seu responsio ad eam ... (apud Ioannem Orlers, 1617)
GB 
Trina Dei Gratia, nimirum electionis, sanctificationis, conservationis explicata, vindicata ...
apud Joann. Janssonius, 1636GB 
Trina Dei gratia, nimirum, electionis, sanctificationis, conservationis, explicata, confirmata, vindicata, et argumentis, exceptionibus, atque cavillationibus Remonstrantium synodicis opposita (Amsterdam, 1637)
GB 
Trina Dei gratia, nimirum, electionis, sanctificationis, conservationis: explicata, confirmata, vindicata et argumentis, exceptionibus, atque cavillationibus Remonstrantium synodicis opposita (Amsterdam, 1637)
GB 
Trouhertighe aenwijsinghe der bedriegelijckheden ende valscheden schuylende onder de vermaninghe Jacobi Triglandij aende Remonstrantsch-ghesinde Christenen, onlanghs t' Amsterdam uytgegeven (1623) / added author(s): Jan Uytenbogaert
GB 
Tweede christelijcke ende vriendelijcke Vermaninge aen de af-gedwaelde Remonstrants gesinde, ... : inhoudende een Verdediginghe van den eerste Vermaninghe, dat is: Een vederlegginghe van die schijn-redenen, waermede man gesocht heeft de eerste Vermaninghe krafteloste maken (Amstelredam : Brandt, 1623)
BSB 
Tweede christelijcke ende vriendelijcke Vermaninge aen de af-gedwaelde Remonstrants gesinde, ...: inhoudende een Verdediginghe van den eerste Vermaninghe, dat is: Een wederlegginghe van die schijn-redenen, waermede man gesocht heeft de eerste Vermaninghe krachteloos te maken (Brandt, 1623)
GB 
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›

Search Digital Libraries
“Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jakob Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting