Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,270 authors / 105,812 titles / 143,241 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Boerhaave, Marcus (1599-1644)
Noodige vernederinge des menschen, tot verheffingenvan Gods genade, en bekentenis van sijne rechtvaerdigheiydt wear in de waerheyt van de erf-sonde, en verscheyden andere gewichtige verschillen...., met groote naerstigheyt werden verhandelt; gestelt tegen de pelagiaensche weder-dooperen; doch alsoo, dat het gheheele boeck van D.V. Coornhert, Van de vreemde sonde..., op het uyterste wert wederleyt, waer by gaet een aenhangsel, handelende van de verzegelinghe des verbondst door den doop aen de kinderen. ([n.d.])
IA 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.