Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,159 authors / 102,313 titles / 138,900 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Anonymous/Pseud. Arminian (c.1600-1650)
Nootwendigh historisch Verhael van allen Swaricheyden. verschillen ende Proceduren, soo wel in Kercklijcken als Politijcken saken etlijcke Jaren herwaerts binnen der Stadt Alckmaer voorghevallen. Wtghegheven by Burgmeesteren, Vroetschappen, ende Kerckenraedt, der voorsz Stede ... teghens het ... (1611)
GB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.