Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,385 authors / 109,748 titles / 148,642 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amstelredam
Primary Sources (22 titles, 25 vols.) Suggest a New Source
Results 21-25
‹ Prev     1  2     Next ›
Trigland, Jacobus, Sr (1583-1654)  en
Christelijcke ende vriendelijcke Vermaninge aen alle af-gedwaelde Remonstrants Gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de gereformeerde Kercken, vande welcke sy tot dese droeve scheuringe verwoert zijn (Amstelredam : Brandt, 1623)
BSB 
Den Krachteloosen Remonstrant, Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is, Dat is: Korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen : Waer inne Niet alleen getoont wort, dat die ware Christelijcke Religie, ende des selfs beschryvinge, tegen sodanige lasteringen vast ende ongeschent staet: Maer oock dat de Remonstranten de Religie t'eenemael omkeeren, ende den gront der saligheyt om verre stooten : Tot ghemeene onderrichtinge ende waerschouwinghe in het licht ghegheven (Amstelredam : Iaquet Brandt, 1632)
BSB 
Tweede christelijcke ende vriendelijcke Vermaninge aen de af-gedwaelde Remonstrants gesinde, ... : inhoudende een Verdediginghe van den eerste Vermaninghe, dat is: Een vederlegginghe van die schijn-redenen, waermede man gesocht heeft de eerste Vermaninghe krafteloste maken (Amstelredam : Brandt, 1623)
BSB 
Tulp, Nicolaas
De drie boecken der medicijnsche aenmerkingen : in 't Latijn beschreven (Tot Amstelredam : Voor Jacob Benjamyn ..., 1650)
IA 
Nicolai Tulpii, Amstelredamensis, observationvm medicarvm : Libri tres : cum aeneis figuris (Amstelredami : Apud Ludovicum Elzevirium, 1641)
IA 
‹ Prev     1  2     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting