Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amsterdam
Primary Sources (969 titles, 1532 vols.) Suggest a New Source
Results 1521-1532
« First   ‹ Prev     71  72  73  74  75  76  77     Next ›
Oldenburg, Henry (c.1619-1677)  en de
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXVIII. (Amstelodami : H. & Th. Boom, 1674) [1668]
GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXX. (Amstelodami, 1681) [1670]
GB 
Oomius, Simon (1630-1706)
Eirenicum of Vrede-schrift in dese verwerde en twistige tijden tot noodige waerschouwinge en onderrichtinge voorgetstelt. In dit geschrift wordt oock.... breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve (Amsterdam : Abr. Latham, 1662)
GB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom : Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
BSB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
GB 
Oorloghs bazuyne, geblaesen ter opweckinge van alle ingesetenen in de nogh overige provincien, steden en sterckten van Nederlandt, om onder ... Willem de III. ... Kloeckmoedighlick te veghten tegen onse tegenwoordige vyanden ... (Amsterdam : Jacob Benjamin, 1672)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voor-beduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden. Den ingesetenen der Vereenigde Nederlanden ... voorgestelt, etc (Amsterdam : Hieronymus Sweerts, 1666)
GB 
Schriftuerlijcke prognosticatie, ofte Voorbeduydtselen van Godts naerderende oordeelen over landen en luyden (Amsterdam : Hier. Sweerts, 1666)
GB 
Triumh-bazuyn, geblaesen by gelegentheyt van de ... Overwinningen ... onder het ... Beleydt van ... WIllem de III: Met aenwijsinge der Middelen ... om de verkregen Victorien nogh verder voort te setten (Amsterdam : D. van den Dalen, 1674)
GB 
De Wonderen des Alderhoogsten uitgevoerd in, onder, en door sijn... Willem de Derde, Doorlugtig Prince van Orangien. En nu... Gekroont Koning van Engeland (Amsterdam : Marcus Doornik, 1689)
GB 
De Wonderen des Alderhoogsten uitgevoerd in, onder, en door... Willem de Derde, Doorlugtig Prince van Orangien. En nu... Gekroont Koning van Engeland (Amsterdam : Marcus Doornik, 1689)
GB 
Oosterwijck, Volckerus van (1602-1675)
De christelycke Seneca, ofte Joseph Halls drie haondert gulde spreucken, nyt de engelse tale op rijm ghestelt (Amsterdam : Willem van Beaumont, 1659)
GB 
Ortelius, Abraham (1527-1598)
Le miroir du monde, ou, epitome du Theatre d'Abraham Ortelius. Auquel se represente, tant par figures que par les characteres, la vraye situation, nature & propriete ?de la terre vniuerselle. Aggrandi & enrichi, entre autres, de plusieurs belles cartes du Pais?-bas (Amsterdam : Zacharie Heyns, a l'enseigne des trois Vertus, 1598)
GB 
Ostervald, Jean Frédéric (1663-1747)
Traité contre l'impureté (Amsterdam : Thomas Lombrail, marchand libraire, dans le Beurstraat, 1707)
IA 
Outrein, Johannes d' (1662-1722)
Brief aan een vriend nopens het boek van Mr. Joncourt, onlang, uitgekomen onder den naam van Samenspraken over de verscheide wijsen van het verklaren der h. Schrift (Amsterdam, 1707)
BSB 
Dissertatio philologica-theologica de Melchizedeco, non Henocho et observationes miscellaneae in selecta Sacri Codicis loca (Amstelodamum, 1713)
BSB 
Dissertatio philologico-theologica de Melchizedeco, non Henocho, et observationes miscellaneae in selecta sacri codicis loca
Amsterdam : Joannes Boom, 1713GB 
En korte schets der godlyke Maarheden (Amstelodamum, 1691)
BSB 
« First   ‹ Prev     71  72  73  74  75  76  77     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting