Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,380 authors / 109,710 titles / 148,596 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amsterdam
Primary Sources (971 titles, 1538 vols.) Suggest a New Source
Results 1521-1538
« First   ‹ Prev     71  72  73  74  75  76  77     Next ›
Nethenus, Matthias (1618-1686)  de
Necessaria defensio Concordiae Pastorum Ultraiectinorum a se editae (Amstelodamum, 1661)
BSB 
Necessaria defensio concordiae pastorum Ultrajectinorum, à se editae, et conceptus reformandi capitula Ultrajectina, à se scripta contra epistolam & reflexiones D. Samuelis Maresii .... Subjuncta est ejusdem auctoris instructio historica de canonicis tripartita ...
Amstelaedami : ex officinâ Joannis à Waesberge, 1661GB 
Nethenus, Samuel (1628-1707)  de
Apologia Netheniana qua ostenduntur, et extimulantur pastor et auditor re vera et nomine veri. Ofte Zodiacus poimenologias apologepkes : dat is: een waarachtige ontdekkinge van de onrechtveerdige proceduiren ... Strekkende alles tot een nootsakelyke verantwoordinge des autheurs; dat en hoe hy genootsaakt is geweest sijn eerlijke dimissie of affscheytsbrief van den graef te begeeren ...
Amsterdam : Pieter Paats, 1697BSB 
Newton, Sir Isaac (1642-1727)  en
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Auctore Isaaco Newtono (Amstaelodami [i.e. Amsterdam] : Sumptibus Societatis, 1723)
e-rara 
Traité d'optique (Amsterdam : Pierre Humbert, 1720)
e-rara 
Niewentyt, Bernard (1654-1718)  en nl
Bernhardi Nieuwentiit Considertationes circa analyseos ad quantitates infinite parvas applicatae principia & calculi differentialis usum (Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1694)
e-rara 
Noordbeek, Gerrit (fl.1738-1782)
Naam-rol der godgeleerde schrijvers, welke over den geheelen Bybel, ofte byzondere boeken, capittelen, en verzen, uit dezelve in 't Nederduits geschreeven hebben, zo gereformeerden, lutherschen, als remonstranten en mennoniten, enz. Met byvoeginge welke over de geboorte, 't leven en 't lyden van Jesus Christus, als meede de feest-predikatien, over het heilige Avondmaal, bybelsche geschiedenissen, en over de Heidelbergsche Catechismus, in 't Nederduits in 't licht gekomen zyn. Zynde een handleiding voor predikanten, proponenten, studenten en alle liefhebbers der godgeleerdheid (Amsterdam : Bernardus Mourik)
Vol. 1 (1781)
PB 
Vol. 2 (1781) PB 
Oldenburg, Henry (c.1619-1677)  en de
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXV.
Amstelodami : H. & Th. Boom, 1674 [1665] GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXVII. (Amstelodami : H. & Th. Boom)
Vol. 2 (1672) [1667]
GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXVIII. (Amstelodami : H. & Th. Boom, 1674) [1668]
GB 
Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, ANNI M.DC.LXX. (Amstelodami, 1681) [1670]
GB 
Oomius, Simon (1630-1706)
Eirenicum of Vrede-schrift in dese verwerde en twistige tijden tot noodige waerschouwinge en onderrichtinge voorgetstelt. In dit geschrift wordt oock.... breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve (Amsterdam : Abr. Latham, 1662)
GB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom : Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
BSB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
GB 
Oorloghs bazuyne, geblaesen ter opweckinge van alle ingesetenen in de nogh overige provincien, steden en sterckten van Nederlandt, om onder ... Willem de III. ... Kloeckmoedighlick te veghten tegen onse tegenwoordige vyanden ... (Amsterdam : Jacob Benjamin, 1672)
GB 
« First   ‹ Prev     71  72  73  74  75  76  77     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting