Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,324 authors / 107,472 titles / 145,403 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1578-1597  
  1618-1637 »
1598-1617
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (10619 titles, 12936 vols.) Suggest a New Source
Results 81-100
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts Woordt, .. (1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheiden is gheweest ... (Adriaen Cornelisz van Delf, 1610)
GB 
Nootwendich vertoogh, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ende de gheloofwaerd. Historien der Kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts Ghemeynte ... tot dat den Roomschen Paus de Schriftmat. regieringhe der Kercken verwoestet heeft, in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is ... (Delf : Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Onderwijsinghe, door welcke de vragen ende antwoorden des Catechismi der ghemeynten Christi in Nederlant ende de Palts, ordentlijck, duydtlijck, ende alzoo na den grondt der Schrifturen verklaert worden, dat in de zelve, de summa der gesonder leere niet alleen begrepen zij, maer ooc ..., vol. 1 (Adriaen Cornelisz, 1608)
GB 
Predicatie door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaarlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen, vol. 1 (voor Adriaen Gerritsz#woonende op de Koorn-Marckt#, 1610)
GB 
Predicatie, door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen (Adriaen Cornelisz .., 1610)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen/ door Ruardum Acronium
Delf : Adriaen Gerritsz, 1610GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten Boecx, handelende vande macht der Politker Overheydt in Kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen (Adriaen Cornelisz, 1610)
GB 
Protocol dat is, de gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acronium, dienaar des Godlycken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen, dienaer by de Mennisten of Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16. Augusti 1596. ende voleyndighet den ... (Gillis vanden Rade, 1598)
GB 
Protocol. Dat is, de gantsche handelinge des ghesprex ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acronium dienaer des godlijcken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16.augusti 1596. ende voleyndighet den ... (Gillis vanden Rade, 1598)
GB 
Seer grondighe ende uit Godes woordt wel ghefondeerde onderrichtinge, teghens de lasteringhe ende het gheschrey, dat de Wederdooperen, ende andere quaetwillige, tot onteeringhe vanden dienst des Evangeliums, ende verleydinghe der eenvoudigen, over het onderholt, ende de middelen, daer door de ... (Gillis vanden Rade, 1599)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Apographum monumentorum Haidelbergensium
Haidelbergæ : Andreae Cambierii, 1612GB 
Vitae Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt
Haidelbergae : impensis Jonae Rosae, 1615GB 
Vitae germanorum superiori, vol. 1 (Francofurti : Nicolai Hoffmanni, 1615)
GB 
Adama, Lollius (c.1544-1609)
Disputatio logica succinta et brevis de argumentis cõparatis, ortis & inartificalibus, quam, faventi divino numine, praeside ... Lollio Adama ... pro virili defendere conabitur (in officina typographica Romberti Doyma, 1606)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting