Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,283 authors / 106,156 titles / 143,663 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1578-1597  
  1618-1637 »
1598-1617
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (10442 titles, 12722 vols.) Suggest a New Source
Results 61-80
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Meditationes In Psalm. 44. et 118 (Kinchius, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmos XLIV, & CXVIII (Rome : Bartholomaeus Zannettus, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmum XLIV, & CXVIII. (apud Bartolomaeum Zannettum, 1616)
GB 
Ratio Atq. Institvtio Stvdiorvm Societatis Iesv. Svperiorvm Permissv. (Mainz : Balthasar Lipp, 1600)
UBL 
Ratio Atq.// Institvtio// Stvdiorvm// Societatis// Iesv (Moguntiae : Lippius, 1600)
dilibri 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Apologia, ofte verandtwoordinghe des edicts, het welcke van een eerbaren raet der stadt Groeningen, tegen der Wederdooperen ende andere secten onordeningen (Gerhard Ketel, 1602)
GB 
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Bedenckingen over de Beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de Professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden (1611)
GB 
Bedenckingen over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren, ende uyt last van de ... Staten van Hollandt ende West ... (1611)
GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts opt begeeren, ende uyt last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt voorghestelt, ende hare E. Mog. overghelevert op ...
1611GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren ende uyt last van de E. mog. heeren Staten van Hollandt ... (1611)
GB 
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Enarrationes catecheticae: Quibus Quaestiones & Responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum & Palatinatus, Methodice, compendiose & dilucide, explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinae Hypotyposis, continentur ; cum indice utilissimo (Schiedami : typis & operâ Adriani Cornelli & Johannis, Germani fratris, 1606)
GB 
Enarrationes catecheticæ: quibus quæstiones&responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum&Palatinatus methodice ... explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinæ Hypotyposis, continetur (Schiedami, 1606)
GB 
Nootwendich Vertooch daer in .. aenghewesen wort hoe Godts Ghemeynte ... in hare regieringhe van de Politike regieringhe onderscheyden is gheweest, etc (Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck uit Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest ... (door Adriaen Gerritsz., 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck uut Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte, niet alleen inden Ouden maer ooc inden Nieuwen Testamente gheduerende den tijdt van 700 jaren ... in hare regieringhe van de politike regieringhe ... (Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt ... aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest (Adriaen Cornelisz van Delft, 1610)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting