Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,222 authors / 103,357 titles / 140,132 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1571-1590  
  1611-1630 »
1591-1610
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (9377 titles, 11334 vols.) Suggest a New Source
Results 61-80
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt ... aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... van de politike regieringhe onderscheyden is gheweest (Adriaen Cornelisz van Delft, 1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts Woordt, .. (1610)
GB 
Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts woordt, ende de gheloofwaerdige historien der kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts ghemeynte ... in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheiden is gheweest ... (Adriaen Cornelisz van Delf, 1610)
GB 
Nootwendich vertoogh, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ende de gheloofwaerd. Historien der Kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts Ghemeynte ... tot dat den Roomschen Paus de Schriftmat. regieringhe der Kercken verwoestet heeft, in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is ... (Delf : Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Onderwijsinghe, door welcke de vragen ende antwoorden des Catechismi der ghemeynten Christi in Nederlant ende de Palts, ordentlijck, duydtlijck, ende alzoo na den grondt der Schrifturen verklaert worden, dat in de zelve, de summa der gesonder leere niet alleen begrepen zij, maer ooc ..., vol. 1 (Adriaen Cornelisz, 1608)
GB 
Predicatie door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaarlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen, vol. 1 (voor Adriaen Gerritsz#woonende op de Koorn-Marckt#, 1610)
GB 
Predicatie, door Iohannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen (Adriaen Cornelisz .., 1610)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen/ door Ruardum Acronium
Delf : Adriaen Gerritsz, 1610GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogart bearbeydet, in welcke hy de voor-naemste gronden syns laetsten Boecx, handelende vande macht der Politker Overheydt in Kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen (Adriaen Cornelisz, 1610)
GB 
Protocol dat is, de gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acroniū dienaer des Godlycken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16. Augusti 1596. ende ... (Gillis vanden Rade)
Vol. 1 (1597)
GB 
Protocol dat is, de gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acronium, dienaar des Godlycken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen, dienaer by de Mennisten of Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16. Augusti 1596. ende voleyndighet den ... (Gillis vanden Rade, 1598)
GB 
Protocol. Dat is, de gantsche handelinge des ghesprex ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acronium dienaer des godlijcken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16.augusti 1596. ende voleyndighet den ...
Gillis vanden Rade, 1598GB 
Franeker : Gillis vanden Rade, 1597GB 
Seer grondighe ende uit Godes woordt wel ghefondeerde onderrichtinge, teghens de lasteringhe ende het gheschrey, dat de Wederdooperen, ende andere quaetwillige, tot onteeringhe vanden dienst des Evangeliums, ende verleydinghe der eenvoudigen, over het onderholt, ende de middelen, daer door de ... (Gillis vanden Rade, 1599)
GB 
Adama, Lollius (c.1544-1609)
Disputatio logica succinta et brevis de argumentis cõparatis, ortis & inartificalibus, quam, faventi divino numine, praeside ... Lollio Adama ... pro virili defendere conabitur (in officina typographica Romberti Doyma, 1606)
GB 
Dispvtatio metaphysica de principio individvationis qvam dante Deo, praeside ... Lollio Adama ... publicè attentabit (apud Aegidium @Radaeus, 1606)
GB 
Oratio in funere clarissimi viri D. Henricus Schotani , p. m. I. V. D. et ejusdem in Academia Franquerana primi profeßoris er cum obiit primarii (Aegidius Radæus, 1605)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting