Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,222 authors / 103,344 titles / 140,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1638-1642  
  1648-1652 »
1643-1647
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2039 titles, 2340 vols.) Suggest a New Source
Results 2201-2220
« First   ‹ Prev     105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116     Next ›   Last »
Voet, Paulus (1619-1667)  de
Pauli Voet In Herodiani Marcum Et Commodum Imperatores Notae (Waesberge, 1645)
GB 
Voetius, Gisbertus (1589-1676)  en nl
Disputaty van geestelicke verlatingen. Vervolgt, door Johannes Hoornbeeck .. (Utrecht : gedruckt by Lambert Roeck, 1646) / added author(s): Johannes Hoornbeeck
GB 
Disputaty van geestelycke verlatingen, wt de Latijnsche Tale in onse Nederlantsche overgeset, vol. 1 (1646) / added author(s): Johannes Hoornbeeck
GB 
Een kort tractaetjen van de danssen, (gedruckt by Willem Strick, 1644)
GB 
Een kort tractaetjen van de danssen. [By Gisbertus Voetius]. Translated from the Latin into Dutch (Strick : Willem, 1644)
IA 
Exercitia et bibliotheca studiosi theologiæ (Apud Wilhelmum Strick, 1644)
GB 
Exercitia et bibliotheca studiosi theologiæ. Autore Gisberto Voetio .. (Strick : Willem, 1644)
IA 
Extract uyt den brief van D. Gisbertus Voetius, professor en predicant tot Utrecht, rakende het wegh nemen vande canonisien ende der selver in-komsten, geschreven aen D. Martinum Schoock, philosophiae professor tot Groeningen, welcken brief by den selven Voetius is gerecolleert voor den Ed ... (1647)
GB 
Res Judicata, dat is : Extracten uyt de Resolution der Synoden ende Oordelen der Academien in dese Vereenichde Nederlanden, Vervatende het ghemeyn eenparich ende aengenomen kerckelijck gevoelen over de Negotie der ghenaemde Lombaerden: Wt-gegeven door de Professoren der Theologiae tot Utrecht (Utrecht : Amelis Janssz van Paddenburgh, 1646)
GB 
Resolutie ende vragen over consideratien, raeckende 't stuck van leeninge op interest ende panden, vol. 1 (gedruckt by Lambert Roeck, 1646)
GB 
Specimen assertionum excerptarum ex tractatu Defensio pietatis ... Eccl. Belgicarum
Ultrajectum : Waesberge, 1643BSB 
Syllabus problematum theologicorum, ..., vol. 1 (Utrecht : Aegidiius Roman, 1643)
GB 
Vogellius, Hieronymus (c.1579-1654)
Eernstige Klaghte over 't openbaer Krakkeel der hedendaegsche Hayr-draghten, onlanghs in Neerlandt op-gekomen. Ende Christelike Mede-Klaghte ter verlightingge ende beeteringge [...] Gedrukt, naer ordre des Synodi Nation., met approbatie des E: Classis (Floris Jansz. Camerling, 1645)
GB 
Ernstige klaghte over 't openbaer krakkeel der hedendaegsche hayr-draghten, onlangs in Neerlandt op-gekomen ende christelicke mede klaghte ter verlightingge ende beeteringge... (Floris Jansz Camerling, 1645)
GB 
Godes Volks, oude en huydige klagende-beeden tot God, uytgestort in boetveerdige belydenisse ende afbiddinge der Sonden ende der Plagen (Floris Jansz Camerling, 1644)
GB 
Grondelijke ende bescheydelijcke antwoorde, op drie papisten vraech-liedekens, aen den ghereformeerden ghesonden, die onlangs uyt het Hooghduytsche in het Nederduytsche rijm overgheset waren... (F. J. Camerlingh, 1644)
GB 
Stightelike onderwijsingge (door vragen ende antwoorden): tot naerdere aenleydingge ende oeffeningge in den christeliken catechismus der gereformeerde Nederlandse kerken; ende tot gerustiger bereydingge der H. Belijdenisse des Geloofs (Enchuysen : Floris Jansz. Camerling, 1643)
GB 
Voisin, Joseph de (1610-1685)
Disputatio theologica orthodoxa de Sanctissima Trinitate (Parisii, 1647)
BSB 
Disputatio Theologica Orthodoxa de sanctissima Trinitate ... , auctore Josepho de Voisin (S. Piget, 1647)
GB 
« First   ‹ Prev     105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting