Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,232 authors / 103,769 titles / 140,672 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1580-1599  
  1620-1639 »
1600-1619
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (10349 titles, 12720 vols.) Suggest a New Source
Results 141-160
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next ›   Last »
Aerssen, Fran├žois van (1572-1641)  nl en
Andere Vraech-al, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck (Ghedruckt, by't recht voorstant in Hollandt, 1618, 1618)
GB 
Andere Vraech-al, inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelijcke als poletijcke questien, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck (1618)
GB 
Corte antwoort aen ... de staten generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdiick teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle
Aert Meurs, 1618GB 
Corte Antwoort, aen de doorchluchtichste, hoogh-mogende Heeren, de Staten-Generael (Meurs, 1618)
GB 
Naerder Openinghe, Van Een Hooch-wichtighe sake, Betreffende De wel-vaert van ons bedroeft Vader-landt
1618GB 
Naerder Vertooch aen de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael Over ghegheven by den Heere van der Myle: Ende Antwoort, aen de selve, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael overghegeven by d'Heer van Sommelsdiick
1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aen [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ]Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618
Marten Arentsz, 1618GB 
Noodighe remonstrantie aende [...] Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aende [...] die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt [...] int particulier. Overghegheven ter vergaderinghe vande [... ] Staten Generael [...] opten 30 Mey: anno 1618 (1618)
GB 
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Moghende Heeren, Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt ...
Arentsz, 1618GB 
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende ... Staten van Gelderlandt, Hollandt, ... Overghegheven ter vergaderinghe vande Hooghe ende Mogende Heeren, die Staten generael der vereenichde ... (N. N., 1618)
GB 
Noodighe remonstratie aende ... Staten Generael der Vereen. Nederlanden. Mitsg. aen die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, enz ... int particulier. Overghegheven ter vergadering vande ... Staten Generael opten 30 Mey, anno 1618 (Gedruckt voor N. N. uwen ... dienaer, 1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh Discours, van eenighe getrouwe Patriotten ..., over onsen droevigen ende periculeusen Staet ...: Waer inne oprechtelijc ... verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ... Int Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck ... (1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevighen ende periculeusen staet. VVaer inne oprechtelijck ende levendigh verthoont wordt, in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen ...
1618GB 
« First   ‹ Prev     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting