Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,232 authors / 103,769 titles / 140,672 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1608-1612  
  1618-1622 »
1613-1617
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2783 titles, 3355 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
t Sweert des Geests, ofte t Samen-voeginghe van sekere plaetsen der heyliger Schriftuere, dienende tot wederlegginge van het onmatich drijven der predestinatie, Voorsienicheyt ende Verkiesinghe Godes [...]. (Pieter Arentsz, 1613)
GB 
Anonymous
Verhael vande Heeren Joncker Adrian van Mathenes, Heere van Riviere, Opmeer, Does [...] Hugo Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht: Gerrit Jansz vander Eyck, Burgemeester der Stadt delft: Meester Hugo de Groot, raedt, ende Pensionaris der Stadt Rotterdam: ende Willem Pietersz Hases, Burgem ... (Hillebrant Jacobsz, 1616)
GB 
Anonymous
Vrede-schrift ofte een christelijcke vermaninghe ende antwoordt, 't welck vande vereenighde [doopsgezinde] ghemeente binnen Amsterdam geschreven, ende aen eenighe die sonder ghenoeghsame oorsaken, vande ghemeente afgheweken, ende een besondere vergaderinghe aenghestelt hebben, overgelevert is ... (Amsterdam : Jan Jacobsz, 1616)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
Explicatio sex illustrium Quaestionum : I. De Mendacio. II. De Circumcisione & Baptismo. III. De Astrologia. IV. De praesentia in cultu Idololatrico. V. De fuga in persequutione & peste. VI. An Deus sit author peccati? (Francofurti : Jonas Rosa, 1616)
HAB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
Antilogia adversus Apologiam Andreæ Eudæmon-Joannis Jesuitæ pro Henrico Garneto Jesuita proditore, etc (Ex officina Thomæ Adams, 1613)
GB 
Abbott, George (1604-1649)  en
Briefe Description of the whole worlde. Wherein is particularly described, all the Monarchies, Empires, and kingdomes of the same: with their seuerall titles and scituations thereunto adioyning. By George Abbot, Archbishop of Canterbury (Iohn Browne, 1617)
GB 
Abelard, Peter (1079-1142)  en fr
Opera
1616GB 
Petri Abaelardi, Filosofi Et Theologi Abbatis Rvyensis, Et Heloisae Conivgis Eivs, Primae Paracletensis Abbatissae, Opera (Bvon, 1616)
GB 
Acosta, José de, S.J. (1539-1600)  en
Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientales, qu'Occidentales. : où il est traicté des choses remarquables du ciel, des elemens ... qui sont propres de ce pays, : ensemble des murs, ceremonies ... des mesmes Indiens. (Paris, : Adrian Tiffaine, ruë Sainct Iacques, au gril, prés sainct Benoist., 1617)
IA 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Industriae pro superioribus eiusdem Societatis, ad curandos Animae morbos (in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1615)
GB 
Meditationes In Psalm. 44. et 118 (Kinchius, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmos XLIV, & CXVIII (Rome : Bartholomaeus Zannettus, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmum XLIV, & CXVIII. (apud Bartolomaeum Zannettum, 1616)
GB 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Vitae Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt
Haidelbergae : impensis Jonae Rosae, 1615GB 
Vitae germanorum superiori, vol. 1 (Francofurti : Nicolai Hoffmanni, 1615)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting