Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,159 authors / 102,313 titles / 138,900 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1606-1610  
  1616-1620 »
1611-1615
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2841 titles, 3440 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By doctor Iacob Arminius in syn leven tegen ghesproken als te syn ontschrift-matich ende niet noodig om te gelooven: aengaende de predestinatie Gods. Met een kordt ondersoeck van vier poincten by doctor Iacob Arminius hier tegen ..., vol. 1 (voor Jan Wolfferssz, 1611)
GB 
Anonymous
t Sweert des Geests, ofte t Samen-voeginghe van sekere plaetsen der heyliger Schriftuere, dienende tot wederlegginge van het onmatich drijven der predestinatie, Voorsienicheyt ende Verkiesinghe Godes [...]. (Pieter Arentsz, 1613)
GB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
Antilogia adversus Apologiam Andreæ Eudæmon-Joannis Jesuitæ pro Henrico Garneto Jesuita proditore, etc (Ex officina Thomæ Adams, 1613)
GB 
A defence of The reformed Catholicke of M. W. Perkins, lately deceased, against the bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, seminary priest : the first part, for answer to his calumniations generally framed against the same, and against the whole religion and state of our church (London : Thomas Adams, 1611)
IA 
A Defence of the Reformed Catholicke of M.W. Perkins, Lately Deceased, Against the Bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, Seminary Priest /[With the Text of Bishop's (Impensis Thomæ Adams)
Vol. 1 (1611)
GB 
Vol. 2 (1611) GB 
Aconcio, Giacomo (1492-1566)  en it
Les ruzes de Satan: recueillies & comprinses en huit livres. Par Jacques Aconce (B. Schinckel, 1611)
GB 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Epistola R. P. N. Clavdii Aqvavivae Praepositi Generalis Societatis Iesv Ad Prouiniciales eiusdem Societatis. De Officij Diuini recitatione, ac celebratione Missae (1612)
GB 
Epistolae praepositorum generalium, ad patres et fratres Societatis Jesu (Mayer, 1612)
GB 
Industriae pro superioribus eiusdem Societatis, ad curandos Animae morbos (in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1615)
GB 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Bedenckingen over de Beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de Professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden (1611)
GB 
Bedenckingen over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren, ende uyt last van de ... Staten van Hollandt ende West ... (1611)
GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts opt begeeren, ende uyt last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt voorghestelt, ende hare E. Mog. overghelevert op ...
1611GB 
Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts [Acronius, Plancius, Fraxinus, Bogardus, Becius en Hommius]: opt begeeren ende uyt last van de E. mog. heeren Staten van Hollandt ... (1611)
GB 
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Apographum monumentorum Haidelbergensium (Haidelbergæ : Andreae Cambierii, 1612)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting