Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,164 authors / 102,402 titles / 139,007 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1599-1608  
  1619-1628 »
1609-1618
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (5804 titles, 7107 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By doctor Iacob Arminius in syn leven tegen ghesproken als te syn ontschrift-matich ende niet noodig om te gelooven: aengaende de predestinatie Gods. Met een kordt ondersoeck van vier poincten by doctor Iacob Arminius hier tegen ..., vol. 1 (voor Jan Wolfferssz, 1611)
GB 
Anonymous
Provisionele waerschouwinghe, oft Protest, teghen seecker fameus boecxken onlanghs uyt-ghegheven tot Delft, gheintituleert, Schriftelijcke conferentie tusschen de kercken-dienaren des vorstendoms Geldre, ende graefschap Zutphen (1618)
GB 
Anonymous
t Sweert des Geests, ofte t Samen-voeginghe van sekere plaetsen der heyliger Schriftuere, dienende tot wederlegginge van het onmatich drijven der predestinatie, Voorsienicheyt ende Verkiesinghe Godes [...]. (Pieter Arentsz, 1613)
GB 
Anonymous
Verhael vande Heeren Joncker Adrian van Mathenes, Heere van Riviere, Opmeer, Does [...] Hugo Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht: Gerrit Jansz vander Eyck, Burgemeester der Stadt delft: Meester Hugo de Groot, raedt, ende Pensionaris der Stadt Rotterdam: ende Willem Pietersz Hases, Burgem ... (Hillebrant Jacobsz, 1616)
GB 
Anonymous
Vrede-schrift ofte een christelijcke vermaninghe ende antwoordt, 't welck vande vereenighde [doopsgezinde] ghemeente binnen Amsterdam geschreven, ende aen eenighe die sonder ghenoeghsame oorsaken, vande ghemeente afgheweken, ende een besondere vergaderinghe aenghestelt hebben, overgelevert is ... (Amsterdam : Jan Jacobsz, 1616)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
Explicatio sex illustrium Quaestionum : I. De Mendacio. II. De Circumcisione & Baptismo. III. De Astrologia. IV. De praesentia in cultu Idololatrico. V. De fuga in persequutione & peste. VI. An Deus sit author peccati? (Francofurti : Jonas Rosa, 1616)
HAB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
Antilogia adversus Apologiam Andreæ Eudæmon-Joannis Jesuitæ pro Henrico Garneto Jesuita proditore, etc (Ex officina Thomæ Adams, 1613)
GB 
De gratia, et perseuerantia sanctorum, exercitationes aliquot habitæ in Academiæ Oxoniensi, authore Roberto Sarisburiensi iam episcopo, ... Quibus accessit eiusdem in Richardi Thomsoni Anglo-Belgici diatribam De amissione & intercisione iustificationis, & gratiæ, animaduersio breuis (ex officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1618)
GB 
A defence of The reformed Catholicke of M. W. Perkins, lately deceased, against the bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, seminary priest : the first part, for answer to his calumniations generally framed against the same, and against the whole religion and state of our church (London : Thomas Adams, 1611)
IA 
A Defence of the Reformed Catholicke of M.W. Perkins, Lately Deceased, Against the Bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, Seminary Priest /[With the Text of Bishop's (Impensis Thomæ Adams)
Vol. 1 (1611)
GB 
Vol. 2 (1611) GB 
Van de genade Gods ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse ende vier oratien ... tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen: uyt het Latijn overgheset, door Daniel Gysivs ()
Vol. 1 (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde universiteyt van Oxfort in Engelandt, tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen, trans. Daniel Gysius (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Univers. van Oxfort ... tegen de dwalingen van Jacobus Arminius, ende zijner discipulen (Leyden : David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Universiteyt van Oxfort ... tegen ... J. Arminius, ende zijner discipulen ... Uyt het Latijn overgeset door D. Gysius, etc (D. Jansz, 1618)
GB 
Abelard, Peter (1079-1142)  en fr
Opera
1616GB 
Petri Abaelardi, Filosofi Et Theologi Abbatis Rvyensis, Et Heloisae Conivgis Eivs, Primae Paracletensis Abbatissae, Opera (Bvon, 1616)
GB 
Aconcio, Giacomo (1492-1566)  en it
Iac. Acontii Tridentini ... strategematum Satanae: sive de recte et prudenter cum doctrina, tum in disciplina instituenda, reformanda adversusque Diaboli insidias praemunienda Dei ecclesia libri 8... (1610)
SLUB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting