Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,277 authors / 106,041 titles / 143,519 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1663  
  1665 »
1664
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (567 titles, 668 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Den verdruckten recht-gereformeerden remonstrant, ofte Christelijcke aenspraeck aen Petrus de Witte, predikant van de publijcke kerck, binnen Leyden. Over sijn gedruckte catechisatien ... Waer in geantwoort wert, op de onrechtmatige beschuldiging der remonstranten van socinianery ... (gedruckt by Christoffel Coenraedt, 1664)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
A briefe description of the whole world wherein is particularly described all the monarchies, empires, and kingdoms of the same, with their academies, as also their severall titles and scituations thereunto adjoyning (London : Margaret Sheares ... and John Playfere ..., 1664)
EEBO-TCP 
Abelly, Louis (1604-1691)  fr en
La vie du venerable serviteur de dieu Vincent de Paul, instituteur et premier superieur general de la Congregation de la Mission: diuisée en trois liures. De se vertus, vol. 3 (Lambert, 1664)
GB 
Abrahamsz, Galenus (1622-1702)
Antwoort Op de Vrede-Presentatie, Gedaen Door de Watererlantscheaen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche Doops-gesinde Gemeentens
Arentsz., 1664GB 
Amsterdam : Arentsz., 1664BSB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Antwoort op de vrede-presentatie, gedaen door de Waterlantsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche doops-gesinde gemeentes ... Als oock de handelinge der voorsz. Vlaemsche etc. gemeentes, gehouden tot Haerlem Anno 1649 (Pieter Arentsz, 1664)
GB 
Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert (van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, of provisioneel antwoordt, van de dienaren der Vereen. Vlaemsche, Hoogh-Duytsche, Vriesche doopsgesinde gemeente over de (soo genoemde) vredenpresentatie (voor Joannes van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde Vlaemsche, Hoogh-duytsche, en Vriessche Doops-gesinde Gemeente, Over De (soo genoemde) Vreden-presentatie, Door Doctr. Galenus Abrahamsz. En Medestemmers, Aen de selve op den 26. Julii gedaen (Amsterdam : van Someren, 1664)
BSB 
Resolutie Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert
van Someren, 1664GB 
Amsterdam : van Someren, 1664BSB 
Schriftelijck Voorstel, 't Welck Dr. Galenus Abrahamsz. Door order van het meerderdeel der Dienaren, op den I Junii deses Jaers 1664, de Broederen der Vlaemsche Doopsgesinde Gemeente getracht heeft voor te lesen (Amsterdam : Arentsz., 1664)
BSB 
Vrede presentatie en nader antwoort, van de dienaren der Vereenighde, Vlaemsche Hoog-Duytsche en Vriesse doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam, op de so genoemde vrede presentatie (Pieter la Burgh, 1664)
GB 
Adiutus, Josephus (1602-1668)  de
Tractatus politicus de clementia et regime boni principis (Wittebergae, 1664)
SLUB 
Alberti, Valentin (1635-1697)  de en
Disputatio de spontaneo ac invito (Lips., 1664)
SLUB 
Disputatio ethica de justitia particulari (Lipsiae, 1664)
SLUB 
Theoremata physica de amore (Lips., 1664)
SLUB 
Allatius, Leo (c.1586-1669)  en
De symeonum scriptis diatriba ; Symeonis Metaphraste laudatio, auctore Michaele Psello ; Sanctae Mariae planctus, ipso Metaphraste auctore ; eiusdem aliquot epistolae (Simeonis Piget, 1664)
GB 
De Symeonum scriptis diatriba etc...Originum rerumque Constantinopolitanarum manipulus, variis auctoribus (Piget, 1664)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting