Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,312 authors / 107,094 titles / 144,749 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1617  
  1619 »
1618
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (681 titles, 817 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Provisionele waerschouwinghe, oft Protest, teghen seecker fameus boecxken onlanghs uyt-ghegheven tot Delft, gheintituleert, Schriftelijcke conferentie tusschen de kercken-dienaren des vorstendoms Geldre, ende graefschap Zutphen (1618)
GB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
De gratia, et perseuerantia sanctorum, exercitationes aliquot habitæ in Academiæ Oxoniensi, authore Roberto Sarisburiensi iam episcopo, ... Quibus accessit eiusdem in Richardi Thomsoni Anglo-Belgici diatribam De amissione & intercisione iustificationis, & gratiæ, animaduersio breuis (ex officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1618)
GB 
Van de genade Gods ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse ende vier oratien ... tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen: uyt het Latijn overgheset, door Daniel Gysivs ()
Vol. 1 (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde universiteyt van Oxfort in Engelandt, tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen, trans. Daniel Gysius (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Univers. van Oxfort ... tegen de dwalingen van Jacobus Arminius, ende zijner discipulen (Leyden : David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Universiteyt van Oxfort ... tegen ... J. Arminius, ende zijner discipulen ... Uyt het Latijn overgeset door D. Gysius, etc (D. Jansz, 1618)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Decades duae continentes vitas theologorum exterorum principum, qui ecclesiam Christi superiori seculo propagarunt et propugnarunt
Francofurti : sumptibus J. Rosae, 1618GB 
Adamson, Patrick (1537-1592)  en
Confessio Fidei, Et Doctrinae, Per Ecclesiam Reformatam Regni Scotiae receptae : Exhibitae ordinibus Regni eiusdem in publicis Parliamenti (vt vocant) comitijs, & eorum communi consensu approbatae ... (Londini : Bill, 1618)
BSB 
Aerssen, François van (1572-1641)  nl en
Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden. Omme van een yeder gelesen, en in het binnenste van sijn herte ghedruckt te worden
1618GB 
Andere Vraech-al, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck
1618GB 
Ghedruckt, by't recht voorstant in Hollandt, 1618, 1618GB 
Andere Vraech-al, inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelijcke als poletijcke questien, in der haest ghestelt om met des eersten Vraegh-als Vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck (1618)
GB 
Corte antwoort aen ... de staten generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdiick teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle
Aert Meurs, 1618GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting