Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,387 authors / 109,782 titles / 148,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Francis Trigge (c.1547-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Trigland, Sr (1583-1654)
TraditionReformedReferenceen | STCN | DBNLAcademic TitleProf. of Theology, Leiden (1633-1654)
Primary Sources (137 titles, 175 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (4) | Theology (171) | Related (8)
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›
Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge aen af-gedwaelde Remonstrants-Gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de Gereformeerde Kercken, vande welcke sy, tot dese droeve scheuringe, vervoert zijn. Waer inne [...] de redenen, inden Brief van wegen de Remonstrantsche ...
Marten Jansz Brandt, 1623GB 
4th ed. / 1623GB 
Christelijcke, ende vriendelijcke vermaninge aen alle af-gedwaelde remonstrants gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de gereformeerde kercken, vande welcke sy, to dese droeve scheuringe, vervoert zijn ... (Marten Iansz Brandt, 1623)
GB 
Christelijcke, ende vriendelijcke vermaninge aen alle af-gedwaelde remonstrants-gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de gereformeerde kercken, vande welcke sy, tot dese droeve scheuringe, vervoert zijn (voor Marten Iansz Brandt, 1623)
GB 
Christelijcke, ende vriendelijcke vermaninge aen alle af-gedwaelde remonstrants-gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de gereformeerde kercken, vande welcke sy, tot dese droeve scheuringe, vervoert zijn. [...], 2nd ed. (1623)
GB 
Christelycke ende nootwendige verklaeringe, kortelyck, ende duydelick verklarende, wat in seker formulier van eenicheyt, uytgegeven inden jare 1614 onder den tytel van Resolutie vande Doorluchtighe, &c met Godes H. Woort ... over een komt, ofte daer van verschilt ...
voor Marten Iansz. Brandt, boeck-verkooper#woonende inde Grave-straet, inde Gereformeerde Catechismus#, 1619GB 
Christelycke ende nootwendighe verclaringhe, waerinne cortelijck ende duydelijck verclaert wordt, wat in seecker formulier van eenicheyt, uyt gegheven onder den tydel van
Gedruckt, voor een lief-hebber der waerheydt, 1615GB 
Christenlicher Abscheid Jacobi Triglandii von der christenlichen Gemein zu Amstelredam, da er nach Leiden hat ziehen sollen, die Profession der heiligen Theologey anzunemmen : in zwo Predigen gehalten, den 23. April anno 1634 : auss dem Gruoss des heiligen Apostels Pauli, in der 2. Epistel an die Corinther, cap. XIII. v. 13. genommen / anjetzo ... verteütschet durch Diethelm Hegner (Basel : Johann Jacob Genath, 1649)
e-rara 
Christenlicher Abscheid Jacobi Triglandii von der Christl. Gemein zu Amstelredam ... : über 2 Cor. 13, 13 (Basel : Genath, 1651)
BSB 
Christenlicher Abscheid Jacobi Triglandii von der Christl. Gemein zu Amstelredam ...: über 2 Cor. 13, 13 (Genath, 1651)
GB 
Christenlicher Abscheid Jacobi Triglandii, von der Christenlichen Gemein zu Amstelredam da er nach Leiden hat ziehen sollen die Profession der heiligen Theologey anzunehmen : In zwo Predigten gehalten den 23. April. Anno 1634 ... / Anjetzo ... verteutschet durch Diethelm Hegner (Zürich : MichaelGenath, Johann Jacob Schaufelberger, 1651)
HAB 
Clare aenwysinge hoe Iohannes Utenbogaert hem gheensins en suyvert noch verontschuldight in sijn genaemde Clare iustificatie, van die ontrouwigheydt ... die Jacobus Triglandius ... hem naecktelijck hadde verthoont ...
Marten Jansz Brandt, #Boeck-vercooper op't Water, op den hoeck vande Vrouwen-steech, inde Ghereformeerden Catechismus#, 1616GB 
Clare Aenwysinge hoe Johannes Utenbogaert hem gheensins en suyvert, noch verontschuldight in sijn ghenaemde (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Commentatio De Josepho Patriarcha In Sacri Bovis Hieroglyphico, Ab Aegyptiis Adorato, Oder: Ob Joseph der Patriarche von denen Egyptiern unter dem Ochsen Apis sey angebetet worden? (Lugd. Batav. : Luchtmanns, 1750)
BSB 
Den Krachteloosen Remonstrant, Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is, Dat is: Korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen : Waer inne Niet alleen getoont wort, dat die ware Christelijcke Religie, ende des selfs beschryvinge, tegen sodanige lasteringen vast ende ongeschent staet: Maer oock dat de Remonstranten de Religie t'eenemael omkeeren, ende den gront der saligheyt om verre stooten : Tot ghemeene onderrichtinge ende waerschouwinghe in het licht ghegheven (Amstelredam : Iaquet Brandt, 1632)
BSB 
Den Krachteloosen Remonstrant, Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is, Dat is: Korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen ... (Brandt, 1632)
GB 
Den recht-gematichden Christen, ofte Vande ware moderatie, ende verdrachsaemheyt, die tot behoudinge vande waerheyt ende vrede inde gemeynten Christi, na Godes woort onderhouden moet worden (Paulus van Ravesteyn, 1615)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›

Search Digital Libraries
“Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jakob Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting