Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,387 authors / 109,782 titles / 148,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Francis Trigge (c.1547-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Trigland, Sr (1583-1654)
TraditionReformedReferenceen | STCN | DBNLAcademic TitleProf. of Theology, Leiden (1633-1654)
Primary Sources (137 titles, 175 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (4) | Theology (171) | Related (8)
Results 121-140
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›
Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen op de Kerckelycke historie van Johannes Wtenbogaert: uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd ... (Adraen Wijngaerden, 1650)
GB 
Kerkelycke Geschiedenissen begrypende de swaere en bekommerlycke Geschillen in de vereenigte Nederlanden voorgevallen, met derselver Beslissinge (1650)
GB 
Klaer ende grondich teghen-vertoogh van eenighe kercken-dienaren van Hollandt ende West-Vrieslandt gestelt tegen seker vertoogh der remonstranten den ... Staten der selver landen in aprili voorleden over gegeven ...: 't Welck tot wederlegginghe van 't selve ... is gepresenteert in augusto deses ... (Marten Jansz. Brandt, 1617)
GB 
Klaer ende grondich teghen-vertoogh van eenighe kercken-dienaren van Hollandt ende West-Vrieslandt, gestelt tegen seker vertoogh der remonstranten ..
voor Marten Jansz Brandt, #boeckverkooper in de ghereformeerde Catechismus#, 1617GB 
Klaer ende grondich teghen-vertoogh van eenighe kercken-dienaren van Hollandt ende West-Vrieslandt, gestelt tegen seker Vertoogh der Remonstranten, den [...] Staten der selver Landen in Aprili voorleden over-gegeven, [...] 't welck tot wederlegginghe van 'tselve [...] aen der selver Vergaderinge ...
Marten Jansz. Brandt, 1617GB 
Klaer ende grondich teghen-vertoogh, van eenighe kercken-dienaren van Hollandt ende West-Vrieslandt, gestelt tegen seker vertoogh der remonstranten ..
voor Marten Jansz Brandt, #Boeckverkooper in de Gereformeerde Catechismus#, 1617GB 
Klaer ende grondich teghen-vertoogh, van eenighe kercken-dienaren van Hollandt ende West-Vrieslandt, gestelt tegen seker vertoogh der remonstranten [...] (voor Marten Jansz Brandt, #boeckverkooper in de ghereformeerde Catechismus#, 1617)
GB 
Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten (voor Marten Iansz Brandt, 1623)
GB 
Korte Aen-merckinghe op het Ootmoedigh Vertooch ende Versoek der Remonstrantsche Predikanten, den 28 Martij ll. aende [...] staten Generael [...] overgegeven, [...] Aldus bysonder ghedruckt ten dienste der gener die de eerste Editie vande Vermaninge aende Remonstrantsch-Gesinde hebbende, dese ... (M. Jz. Brandt, 1623)
GB 
De kracht der Godsaligheyt, dat is, De leere der waerheyt die nae de Godsaligheydt is (Amsterdam : Brandt, 1631)
GB 
Die Krafft der Gottseligkeit ... : in christlichen betrachtungen uber etliche sonderbare Text der H. Schrifft ... (Basel : Genath, 1651)
BSB 
Die Krafft der Gottseligkeit ...: in christlichen betrachtungen uber etliche sonderbare Text der H. Schrifft ... (Genath, 1651)
GB 
Los gebouw des pausdoms, dat is: Klare verthooninghe, hoe dat de kerckelijcke monarchie ende hierachie des pausdoms, op een los, ja versiert, fundament ghebouwt staet, ... (voor Mart. Jansz. Brandt, 1633)
GB 
Los gebouw des pausdoms, dat is: klare verthooninghe, hoe dat de kerckelijcke monarchie ende hierarchie des pausdoms, op een los, ja versiert, fundament ghebouwt staet. Alwaer vande kerckelijcke successie in het breede wort ghehandelt. Mitsgaders: een paeps boecxken, onder den tytel van ... (Gedruckt voor Marten Iansz Brandt, 1633)
GB 
Meditationes Jacobi Triglandii in opiniones variorum de voluntate Dei et gratia universali, ubi etiam aliquid de scientia media (Hieronymus de Vogel, 1642)
GB 
Ontmoeter bejeghenende den Voor-bode van de Antwoordt op seker boecxken gheintit. (Marten Jansz. Brandt, 1617)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9     Next ›

Search Digital Libraries
“Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jakob Trigland”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Triglandius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting