Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Samuel Slater (-1704)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Heinrich Slatius (1580-1623)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (22 titles, 30 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Amsterdamsche nouvelles, dat is, Nieuwe tydinghen, van 'tghene datter onlancx is ghepasseert in Bohemen, Hongarien, Weenen, Polen ... Brabandt, Vrieslandt ende Hollandt, &c. Uit ghegeven ende in'tlicht ghebrocht tot troost der Calvinisten (door authoriteyt van de kercke, ende synode van Dordrecht, 1620)
GB 
Bewiis, Dat de Schuer-Predicanten zijn Vrienden ende Toe-standers van dese Leere: Dat Godt on-mondighe jonge Kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven, zelfs der Gheloovighen van eeuwigheyt heeft verworpen, ende in tijde verdoemt: Achtervolghende den neghenden Artijckel ...
Rotterdam : Matthijs Bastiaensz, 1617GB 
Christalijnen spiegel, waer in men naecktelijcken kan zien, wie t' zedert eenighe jaren herwaerts inde provintie van Hollandt, de hoogheydt, rechten, privilegien en vrij heden hebben gevioleert: Of wie deselve met alle behoorlijcke middelen hebben gesocht te handt-haven. Mitsgaders wie de unie ...
1619GB 
Copie vant klaer Vertoogh : gheschreven ... in sijn gevangenisse in's Graven-Haghe, mitsgaders van twee Brieven ... van Jan Blansaert ...
Graven-Haghe : Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1623BSB 
Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Hendricus Slatius in sijn gevangenisse in 's Graven-haghe. Mitsgaders van twee brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe (1623) (The Hague : Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1623)
GB 
Copie vant Klaer Vertoogh: geschreven, ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe: Mitsgaders van Twee Brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Jan Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. [...]. (Wed. ende Erfgen. v. H. Jz. v. Wouw, 1623)
GB 
Den gepredestineerde dief, ofte een 't samensprekinge, gehouden tusschen een predicant der Calvinus-gesinde ende een dief, die gesententieert was om te sterven. Gedruckt in 't jaer onses heeren Jesu Christi 1708 (1708)
GB 
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een Samen-Sprekinge, ghehouden Tusschen Een Predicant Der Calvinus-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te sterven : Waer in Levendigh werdt voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven den mensche een voet ende oorsake gheeft om godlooselick te leven ende daer in te volherden, maer oock hoe de selve ten hooghsten hinderlicken is, om den sondaer tot de ware boetvserdigheydt en berouw sijnder sonden te brenghen (1619)
BSB 
Den Gepredestineerden Dief, Ofte Een Samen-Sprekinge, ghehouden Tusschen Een Predicant Der Calvinus-Ghesinde Ende Een Dief, die ghesententieert was om te sterven: Waer in Levendigh werdt voor ooghen ghestelt, niet alleen hoe de Leere der Contraremonstranten ofte Calvinisten, in haer selven den ... (1619)
GB 
Den gepredestineerden dief, ofte een t' samen-spreekinge gehouden tusschen een predikant der calvinus-gesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven (1732)
GB 
Den gepredestineerden dief, ofte een t'samen-spreekinge, gehouden tusschen een predikant der Calvins-gesinde ende een dief, die gesententieert was om te sterven (1732)
GB 
Den gepredestineerden dief, ofte een t'Samen-sprekinge, ghehouden tusschen een Predicant, der Calvinus-ghesinde ende een Dief, die ghesententieert was om, te sterven [door Henricus Slatius] (Berentsma : Barent Adriaensz, 1640)
IA 
Fur prædestinatus: sive, Dialogismus inter quendam ordinis prædicantium Calvinistam & furem ad laqueum damnatum habitus [by H. Slatius. Transl.]. (1813)
GB 
De gepredestineerde dief, ofte een 't samensprekinge, gehouden tusschen een predicant der Calvinusgesinde, ende een dief, die verwesen was om te sterven (1619)
GB 
De gepredestineerden dief, ofte een t'samensprekinge, gehouden tusschen een predicant der Calvinusgesinde, ende een dief, die ghesententieert was om te sterven
1619GB 
Henrici Slatii Bewiis, Dat de Schuer-Predicanten zijn Vrienden ende Toe-standers van dese Leere: Dat Godt on-mondighe jonge Kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven, zelfs der Gheloovighen van eeuwigheyt heeft verworpen, ende in tijde verdoemt : Achtervolghende den neghenden Artijckel, welcken by onder andere II. Artijckelen, op den 14. ende 15. Mey in't openbaer aen-gheslaghen, den Schuer-Predikanten heeft aen-ghezeyt (Rotterdam : Bastiaensz., 1617)
BSB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Slatius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Heinrich Slatius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Henricus Slatius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting