Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources




« Phoebus Themmen (c.1678-1737)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Wilhelmus Themmen (1696-1764)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
Primary Sources (5 titles, 5 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-5
Godts eenig-gebooren soon als de schepper en erfgenaam der weerelt,: van syne dienaaren uytgeroepen en verheerlykt: de kenmerken en voorregten van syne bondt-en gunstgenooten naar de wet des geestes beschreeven ... vertoont en aangedrongen uyt den XXIV. Psalm, (Cornelis Boucquet, 1743)
GB 
Gots regtveerdige gerigts-handel, met de inwoonders van Neerlant, door het gewelt van winden en waateren. Om den vloed hunner steigerende sonden door den vloed van ooverloopende rivieren gevoelig te bestraffen ...: Vervat in eene verhandelinge van den uyterlyken en geestelyken waatervloed. Ter ... (voor de weduwe van Corn: van Heuven, 1741)
GB 
Het vervolg van de nuttige zaamen-spraaken, zynde een gesprek van eenen heylsoekenden leeraar met een swak, dog heylbegeerig litmaat, Part 3, 3rd ed. (P. Bandsma [bookseller], 1764)
GB 
Nuttige zaamen-spraaken van een heylsoekend leeraar met zyne akkerlieden ten tyde van zyne gewoonlyke en ongewoonlyke huysbesoekingen: Ter ontdekking, oovertuiging en verbeetering van het groote gros der heedendaagsche montbelyderen, soo als te ten platten lande ... gevonden worden ... : Gepaart ... (Pieter Bandsma, 1764)
GB 
Op- en aftocht eenes geestelyken wachters, op de stemme des roepende Gots, van Sion den berg syner heiligheit,: vertoont in eenige intree- afscheids- en bevestings-reedenen, gedaan in de gemeenten van Noorthorn, Nieuwe Peekel A, Amersfoort en Nieuwe-Hoove. : Met nog een kort bericht ter ... (Pieter Bandsma, 1730)
GB 

Search Digital Libraries
“Themmen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Wilhelmus Themmen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting