Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,355 authors / 109,054 titles / 147,726 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Simon Friedrich Bartsch (1650-1704)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Johannes Barueth (1709-1782)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
Primary Sources (11 titles, 13 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-13
De advocaet der vaderlandsche kerk: of vrymoedige verdediger van derzelver grond-constitutie, herformde leer; aenzienlyke bescherm-heren; regtzinnige leraers, en standvastige belyders, tegen de beledigende geschriften van dezen tyd
Thierry, 1772GB 
Boet-bazuin geblazen in Neerlands kerke ... (Jacobus Bosch, 1748)
GB 
Het kwynend vaderland, in syne visscheryen, scheepvaard, koophandel, colonien en bysonder onsen Christelyken godsdienst in de Oost-Indien; beschouwt met aanwysing der nodige hulpmiddelen in twee brieven aan Petrus Hofstede (1781)
GB 
Historie van het stadhouderschap der heeren princen van Orange, hoognodig tot bewaring van de vryheid in den kerk- en burgerstaat (Abrah. Blussé, 1765)
GB 
Hollands en Zeelands jubel-jaar of tweehonderd-jarige gedagtenis der heuchelyke verlossing van het Spaansche jok en grondlegging van Ne^erlands Republiek in het jaar MDLXXII onder het wys beleid van Willem den I, Prins van Oranje, behelsende ... (Adriaan Walpot, 1772)
GB 
Jakobs balseming en begraving Met Vorstelyke Lykstatie in het Aardsvaderlyke Graf te Machpela: Toegepast Op de Pragtige en Vorstelyke balseming en begraving van ... Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau, Erfstadhouder ... in een Lykpredikatie over Genesis L: I-13 (Frederik Outman, 1752)
GB 
De leere der waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus,: regtzinnig ... verklaard, tegen de dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware godsaligheid aangedrongen (Abraham Blussé en Zoon)
Vol. 1 (1777)
GB 
Vol. 2 (1777) GB 
De predikende en wonderdoende Christus. Of de grote propheet en leraar Israels, kragtig in woorden en in werken, gebleken uit zyne zielroerende predikatien, zinryke parabelen en verbazende wonderwerken ... (Jacobus Bosch, 1752)
GB 
De regering van Nederlandsche stadhouderen met die der Israëlitischen rigteren in vergelyking gebragt uit het boek der Rigteren Kap. II: 7-19, op den Dank- Vast- en Bededag van den 19 Febr. 1766 (1766)
GB 
De rhytmus monachicus, of Monnikendeun der broederschap van vryheid en tolerantie, naauwkeurig onderzogt; de daar in vervatte vuile laster ... onderscheiden aangeweesen ... (Johannes Thierry, 1773)
GB 
Smeekbrief aan den vermaarden Pieter Paulus; beneffens een beredeneerde aanprysing van desselfs onschatbaar boek, genaamd: Zeelands recht tot het stigten eener hoogeschoole ... (Johannes Thierry, 1775)
GB 

Search Digital Libraries
“Barueth”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dortsma”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johannes Barueth”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Paulus Dortsma”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joan Barueth”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Joh. Barueth”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting