Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,239 authors / 104,227 titles / 141,235 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Donne, Jr (1604-1662)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Reginaldus Donteclock (1545-1611)
Traditionn/aReference | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (27 titles, 43 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
't Samensprekinghe Vande Vertaelde Theses Ofte Disputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Iacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke Predestinatie, Tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer istusschen D. Arminium, ende de kercken, in dit stuck der Leere
Andriesz, 1609GB 
Delf : Andriesz, 1609BSB 
't Samensprekinghe vande vertaelde Theses ofte Disputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Jacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke Predestinatie, tot openinge, ende verclaringe van de oneenicheyt, ... in dit stuck der Leere (Ian Andriesz, 1610)
GB 
'tSamenspreckinghe vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Iacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke predestinatie ... (Jan Andriesz. #Boeckvercoper aen't Marcktveldt, in't Gulden A.B.C.#, 1610)
GB 
Antvvoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't samen-sprekinghe etc. In vvelcke antwoorde, de principaele deelen, deser vermaninghe wederleyt worden ...
Ian Andriesz. #Boeckvercoper aen't Marckt-Veldt, in't Gulden ABC.#, 1609GB 
Antvvoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't Samensprekinghe etc. In VVelcke Antwoorde, de principaele deelen, deser Vermaninge wederleyt worden, ende bethoont datse alleene een schijn, maer geen ... (Andriesz, 1609)
GB 
Antwoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't Samensprekinghe etc. (Delf : Andriesz, 1609)
BSB 
Antwoorde op een seker Schrift, eens onbekenden, t' onrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe [...]. (Jan Andriesz., 1609)
GB 
Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstii, gedaen ende uytghegeven, over de propositie der E.E. heeren curateuren van de universiteyt, ende burghemeesteren der stadt Leyden, aengaende syn beroepinge tot de professie der H. theologie... tot vvaerschouvvinghe, soo van de voorsz. E.E ... (gedruckt by Ian Andriessz, #Boeck-vercooper aent Marckt-velt, in't Gulden A.B.C.#)
Vol. 1 (1611)
GB 
Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstij, ghedaen ende uytghegeven over de Propositie der [...] Curateuren van de Universiteyt, ende Burghemeesteren der Stadt Leyden: aengaende syn beroepinge [...]. (Jan Andriesz, 1611)
GB 
Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstij, ghedaen ende uytghegeven, over de propositie der E.E. heeren curateuren, van de universiteyt, ende burghemeesteren der stadt Leyden: aengaende syn beroepinge tot de professie der H. theologie in de voorsz. stadt (1611)
GB 
Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By doctor Jacob Arminius in syn leven tegen ghesproken als te syn ontschrift-matich ende niet noodig om te gelooven. Aengaende de predestinatie Godts. Met een kordt ondersoeck van vier poincten by doctor Iacob Arminius hier tegen ghestelt [...]. (Wolffersz, Jan, 1611)
GB 
Een grondich onderrecht wt Godts Heylighe Woort : vande predestinatie, of de eeuwighe verkiesinghe Gods, in dese tyden zeer noodich (Heynderick L. van Haestens, 1611)
GB 
Een Grondich onderrecht wt Godts Heylighe Woort: Vande Predestinatie, of de Eeuwighe verkiesinghe Gods, in dese tyden zeer noodich (Bij Heynderick L. van Haestens, voor Jacob Marcus, 1611)
GB 
Een grondich onderrecht wt Godts heylighe Woort: vande predestinatie, of de eeuwighe verkiesinghe Gods, in dese tyden zeer noodich (Heynderick L. van Haestens, voor Jacob Marcus)
Vol. 1 (1611)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Donteklok”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reginaldus Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reginald Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Regnerus Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reinerus Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reinier Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reynier Donteclock”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Regnerus Donteklok”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting