Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,342 authors / 108,443 titles / 146,666 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Hayward (c.1564-1627)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Cornelius Hazart, S.J. (1617-1690)
TraditionRoman CatholicReferenceen | CE | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (69 titles, 82 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (82) | Related (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5     Next ›
Aen-merckingen van den Eerw. P. Cornelius Hazart ... op een seker schrift raeckende verscheyde oude ketterijen, en superstitien, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. Petrum Cabeljau ... (Michiel Cnobbaert, 1662)
GB 
Bedenckingen voor myn heer Daniel van Hengel ... hem toe-ghesonden van Pater Cornelius Hazart ... over een seker schrift onlancx in't licht ghegheven door den voorseyden heere van Henghel met desen tijtel Beknopte weeghschael &c (Michiel Knobbaert, 1676)
GB 
Beelden-Dienst ende vasten met haere ceremonien so sy ghebruycht worden vande h. Roomsche Kercke (Cnobbaert, 1664)
GB 
Beelden-dienst ende vasten met haere ceremonien soo sij ghebruyckt worden van de H. Roomsche kercke ... (M. Cnobbaert, 1664)
GB 
Beelden-dienst ende Vasten met haere ceremonien, soo sy ghebruyckt worden vande H. Roomsche Kercke: bevestight met de H. Schrifture ende de HH. Out-vaders naemelyck vande eerste 400. jaeren (Michiel Cnobbaert, 1664)
GB 
Bemerckingen van ... P. Cornelius Hazart ... op sommighe valsche ende ongherijmde bemerckinghen vanden bybel der ghereformeerde (Michiel Knobbaert, 1680)
GB 
Bescherminghe vanden grooten catechismus van P. Cornelivs Hazart [...] van hem ghemaeckt teghen de leugenachtige [...] pasqville van Ignativs Eykenboom met eene toe-maete teghen Carel de Bont (Michiel Knobbaert, 1684)
GB 
Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van sijne grouwelijcke leere der predestinatie (Michiel Knobbaert, 1685)
GB 
Ceremonien van de heylighe roomsche kercke raeckende de processien, de pelgrimagien, het wy-water, ende begravenisse (Cnobbaert, 1669)
GB 
Ceremonien van den heylighen dienst der misse, 3rd ed. (Cnobbaert, 1661)
GB 
Ceremonien vanden heylighen dienst der misse bethoont uyt de H. Schrifture ende de HH. Out-vaders vande eerste 400. ende volghende jaeren (de Weduwe ende Erfghenamen van Jan Cnobbaert, 1661)
GB 
Cerimonien die de H. Roomsche kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der heylighen ..., 2nd ed. (Michiel Cnobbaert, 1664)
GB 
Cerimonien die de H. Roomsche kercke ghebrvyckt ontrent de reliquien der heylighen ... (de weduwe ende erfghenamen van Jan Cnobbaert, 1659)
GB 
Cerimonien van de heylighe Roomsche Kercke raeckende de processien, de pelgrimagien, het wy-water, ende begravenisse (Cnobbaert, 1669)
GB 
Cerimonien vande heylighe Roomsche kercke raeckende de processien, de pelgrimagien, het wy-water, ende begravenisse ... (de weduwe ende erfghenamen van Jan Cnobbaert, 1659)
GB 
Cerimonien, die de heylighe Roomsche Kercke ghebruycht ontrent de reliquien der heylighen, 2nd ed. (Cnobbaert, 1664)
GB 
Collatie van P. Cornelius Hazart [...] binnen [...] Antwerpen den 20. mey 1663 (Michiel Cnobbaert, 1663)
GB 
De communie onder eene ghedaente alleen wort bevesticht uyt de H. Schrifture ende eyghen gront-reghelen der Calvinisten (Michiel Cnobbaert, 1670)
GB 
De communie onder eene ghedaente alleen wort bevesticht uyt de heylighe Schrifture (Cnobbaert, 1670)
GB 
Daniel van Hengel ... opgheweghen in syn eyghen weeg-schale ende bevonden te licht te syn (Michiel Knobbaert, 1677)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5     Next ›

Search Digital Libraries
“Hazart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hasart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius Hazart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelis Hasart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting