Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Cornelius van Velzen (1696-1752)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Adolf Venator (c.1569-1619)
TraditionArminian-RemonstrantReference | ADB | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (8 titles, 8 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (8) | Related (1)
Results 1-8
Adolph. Venatoris In nativitatem Jesu Christi poëmation (typis Wilhelmi Christiani Boxii, 1643)
GB 
Declaratio Adolphi Venatoris concionatoris Alcmariani Anno 1610 [i. e. 1611] Nobilibus Dd. Ordinibus Hollandiae et Westfrisiae exhibita: qua praecipue respondet sex quaestionibus super Doctrina eius à Senatu Ecclesiastico Alcmariano propositis. ... (1612)
GB 
Een besonder tractaet, van de voornaemste leer-stucken, over welcken ten huydigen dage 't verschil is: wesende d'oprechte copijen, eerst van het wederleg-schrift der E. wel-gheleerden predicanten der stadt Dordrecht [...] tegens een remonstrantie, uytgegheven by Adolphus Tectander Venator (1612)
GB 
Een claer ende Doorluchtich Vertooch van d' Alckmaersche Kerckelicke gheschillen. Gheresen soo voor-heen, als insonderheyt int Jaer 1608 ende 1609. Rijms-wyse als een spel van sinnen ghestelt. Wtghegheven tot contentement van allen liefhebbers, die Cornelius Hillenius tot het lesen des selven ... (1611)
GB 
Kopije van de Remonstratie by Adolphum Venatorem Predikant tot Alcmaer ontworpen : Anno 1610. in Januario, Om aen de [...] Staten van Hollandt ende West-Vrieslant ghepresenteert te worden [...], Ghetrocken wt het Boeck genaemt, Nootwendich Historisch Verhael [...]. (Alkmaar : Jacob de Meester, 1611)
GB 
Nieuw-Jaers-Dicht : Op de wijse van den 23 Psalm (Jacob de Meester, 1604)
GB 
Nieuw-Jaers-Dicht: Op de wijse van den 23. Psalm Van Adol. Tectan. Venat. (Meester, Jacob de : 1593-1613, 1604)
IA 
Nootvvendigh historisch verhael, van allen swaricheyden, verschillen, ende proceduren, soo wel in kercklijcken, als politijcken saken, etlijcke jaren herwaerts binnen der stadt Alckmaer voorghevallen ... Thegens het laster-boeck Cornelij Hillenij .. (Meester, Jacob de : 1593-1613, 1611)
IA 

Search Digital Libraries
“Venator”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ferander”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Tectander”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“de Jager”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adolf Venator”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adolf Ferander”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Tectander”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adolf de Jager”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adolph Venator”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adolphus Venator”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting