Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Vogelhaupt (1627-1679)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Hieronymus Vogellius (c.1579-1654)
TraditionReformedReference | STCNAcademic Titlen/a
NotesDelegate to Synod of Dort
Primary Sources (9 titles, 9 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-9
Christelik dangk-ende beed-offer, tot Godes eer uytgestort, over de heerlike overwinninge der sterke stad Breda, door sijn genadige kraght ons gegeeven ... (Volchard Iansz Camerling, 1637)
GB 
Eernstige Klaghte over 't openbaer Krakkeel der hedendaegsche Hayr-draghten, onlanghs in Neerlandt op-gekomen. Ende Christelike Mede-Klaghte ter verlightingge ende beeteringge [...] Gedrukt, naer ordre des Synodi Nation., met approbatie des E: Classis (Floris Jansz. Camerling, 1645)
GB 
Ernstige klaghte over 't openbaer krakkeel der hedendaegsche hayr-draghten, onlangs in Neerlandt op-gekomen ende christelicke mede klaghte ter verlightingge ende beeteringge... (Floris Jansz Camerling, 1645)
GB 
Godes Volks, oude en huydige klagende-beeden tot God, uytgestort in boetveerdige belydenisse ende afbiddinge der Sonden ende der Plagen (Floris Jansz Camerling, 1644)
GB 
Grondelijcke ende bescheydelijcke Antwoorde, op drie Papisten Vraech-Liedekens aen den Ghereformeerden ghesonden, die onlangs uyt het Hooghduytsche in het Nederduytsche zijn overgheset door den Rhijm verciert, ende in druck uytghegheven, (Jacob Lenaetsz Meyn, 1614)
GB 
Grondelijke ende bescheydelijcke antwoorde, op drie papisten vraech-liedekens, aen den ghereformeerden ghesonden, die onlangs uyt het Hooghduytsche in het Nederduytsche rijm overgheset waren... (F. J. Camerlingh, 1644)
GB 
Korte ende grondige beantwoordingge over xij. Artikelen, metten titel van godslasterlike leere Hieronymi Vogellij, tegen zyn tegenberight, door seker mensche, met aenwas syner ontrouwigheden uytgegeven. Gestelt voor de eere der waerheyt, ... (Corn. de Haes, 1620)
GB 
Opreght ende klaer tegen-beright tegen 't Libel by den Kamperen Remonstrantschen leeraren Thomam Goswinium, Everardum Voscuilium, Assuerum Matthisium, Joannem Schutlerum in druk verveerdight, onder den schonen titel van Opreght ende claer berigt, [...] (Marten Jansz. Brandt, 1618)
GB 
Stightelike onderwijsingge (door vragen ende antwoorden): tot naerdere aenleydingge ende oeffeningge in den christeliken catechismus der gereformeerde Nederlandse kerken; ende tot gerustiger bereydingge der H. Belijdenisse des Geloofs (Enchuysen : Floris Jansz. Camerling, 1643)
GB 

Search Digital Libraries
“Vogellius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vogelius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hieronymus Vogellius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hieronymus Vogelius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting