Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Timothy Dwight (1752-1817)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Bernardus Dwinglo (-1660)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (14 titles, 13 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (13) | Related (2)
Results 1-13
Aenspraecke van Bernardus Dwinglo, aen de Remonstrans-gesinde Ghemeynte der stadt Leyden, over het ontset derselfder Stede, gedaen op den 3 Oct. 1620 (1620)
GB 
Christalijnen Bril, tot versterckinge van t' schemerende ghesicht der Een-voudighen die in de hydens-daechsche verschillen der Religie met onverstant yveren; waer door sy claerlick aenschouwen moghen het weder-schriftelijcke en Landt-verderffelijcke ghevoelen Adriani Smoutii en sijnder Mede ... (Jasper Tournay, 1613)
GB 
Een Christalijnen Bril, daar door men zien kan van Hollant af, tot in Engelant toe, eenigher oproeriger Predicanten bedrijf. Eertijts gemaeckt voor den E. Magistraet der Stadt Sneeck in Vrieslandt... (1612)
GB 
Grouwel Der Verwoestinghe Staende in de Heylighe plaetse: das ist Claer ... verhael vande voornaemste Mis-handelinghen ... ende Nulliteyten des Nationalen Synodi Ghehouden binnen Dordrecht, inde Jaren 1618. ende 1619 (Heeren)
Vol. 1 (1622)
GB 
Vol. 2 (1622) GB 
Grouwel der verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse: dat is, claer ende warachtich verhael vande voornaemste mis-handelinghen, onbillijcke procedueren ende nulliteyten des Nationalen Synodi, ghehouden binnen Dordrecht, inde jaren 1618 ende 1619 (1622)
GB 
Monster vande leere der Amsterdamsche Predicanten over de voornaemste Poincten die huydensdaechs ghedisputeert werden tusschen de oude Rechtgesinde die men Remonstranten ende de Nieuw-ghesinde, die men Contra-Remonstranten noemt. Vervaet in 179 articulen. Ende ghetrocken wt hare, ende bysonder ... (J. Paedts Jz, 1616)
GB 
Noodighe ende getrouwe waerschouwinghe aen de Remonstrantsche predicanten, voor de valsche ende bedrieghelijcke handelinghe van Jaques van Heecke, ende andere verspieders tot haer ghesonden (1620)
GB 
Nulliteyten, Mishandelinghen, ende onbillijcke Proceduren des Nationalen Synodi, ... (1619)
GB 
Nulliteyten, mishandelinghen, ende onbillijcke proceduren des Nationalen Synodi, ghehouden binnen Dordrecht, anno 1618, 6119 (sic). In 't korte ende rouwe af gheworpen ten dienste ende onderrechtinghe van alle de ware christelijcke, doch nu bedruckte, ghemeynten ... (Ghedruckt inde druckerye van N.N., 1619)
GB 
Protest der Autheurs vanden christalynen Bril, tegens den gepretendeerden polijst-steen, met ernstighe vermaninghe aenden Polijster om voor den dach te komen, en volgens syne aenbiedinghe naer openbaringhe syns naems behoorlyck te verifieren tgeen hy den Autheur van den Christalynen Bril te ... (Mt. Bastiaensz, 1614)
GB 
Verantwoordinghe van Bernardus Dvinglo [...] teghens de publicatie van den Raet Provinciael in Hollant teghens hem ghedaen op den 11 Aprilis 1623 [...] (Hyeronimus Verdussen, de Jonghe, 1624)
GB 
Voorbode vande Antwoort op seker boecxken gheintit. "Ontrouwe des valschen Waerschouwers ..." Binnen weynich daghen tot Amsterdam wtghegeven (J. Paedts Jz, 1616)
GB 

Search Digital Libraries
“Dwinglo”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Duinglo”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bernardus Dwinglo”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bernardus Duinglo”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Bernard Dwinglo”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting