Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,776 titles / 148,681 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Cornelius van Velzen (1696-1752)
TraditionReformedReferencenl | STCNAcademic TitleProf. of Theology, Groningen (1731-1752)
Primary Sources (31 titles, 32 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (32) | Translated (1) | Related (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Aanmerkingen van prof. C. van Velzen op een geschrift van ... A. Driessen, onlangs in het Latyn uitgegeeven onder den titel van Monitum de sparso rumore falso ... (wed. J. van Velzen, 1741)
GB 
Antwoord op de quaadaardige en lasterlyke aanmerkingen, die de heer Prof. A: Driessen ... gemaakt heeft over eenige predikatien, door den autheur van dit Antwoord in ... 1739 uitgegeeven;: nevens een Lyst van eenige byzondere stellingen uit de schriften van ... A: Driessen opgegeeven ...
1740GB 
Antwoord van prof: C: van Velzen op de quaadaardige en lasterlyke aanmerkingen, die de heer prof. A: Driessen dit jaar1740 gemaakt heeft over eenige predikatien, door den autheur van dit antwoord in het jaar 1739 uitgegeeven, vol. 1 (1740)
GB 
Antwoord van prof. C. van Velzen, op de quaadaardige en lasterlyke aanmerkingen, die de heer prof. A. Driessen dit jaar 1740 gemaakt heeft ... (wed. J. van Velzen, 1740)
GB 
Cornelii a Velzen ... Oratio pro studio jurisprudentiae ecclesiasticae, in academiis excolendo: habita ... quum annuo academiae Groning-Omlandiae praesidio abiret, vol. 1 (typis viduae Joh. a Velzen, 1728)
GB 
Cornelii a Velzen Institutiones (Velzen, 1743)
GB 
De statu mentis humanae a corpore separato (The Hague., 1746)
GB 
Derde verdediging van eer en leer tegen derzelver aanhoudende belediging van den heer prof. A. Driessen ... (wed. J. van Velzen, 1741)
GB 
Des Heeren lust en begeerte om zyn volk, dat na hem luistert, aenstonts te verlossen van deszelfs vyanden, vertoont in eene kerkreden over Psalm LXXXI, vs. 14 en 15 die gedaen is te Groningen in de A. K. den 24 september 1747, by gelegenheit van de inneeming der sterke vesting Bergen ..., vol. 1 (Jacob Bolt, 1747)
GB 
Disputatio theologica de tribus in coelo testibus, seu de genuino textu et sensu loci 1 Joh. V: 7, septima ... (apud Abrahamum Elzevier, 1697)
GB 
Dissertatio metaphysico-theologica qua non tantum ostenditur personalitatem Dei triunius non negative sed positive concipiendam esse; sed et præterea tritissima illa celeb. Marckii personalitatis Divinæ definitio explicatur (Groningae : ex. Office H. Spandaw, 1735)
GB 
Een drietal van uitgebreide leerredenen welkers eerste gaat over de verlossing van Groningen ... 1672 ... De tweede over de goddelyke bewaring en redding van Nederlants Republyk sedert den Westphaalsen vreede van 1648 tot op den oorlog met Vrankryk ... De derde over dien oorlog, ende vreede ... (Jacob Bolt, 1749)
GB 
Een geestelyk mensch, strydende tegen zyn vleesch, na den aart van het Euangelium, geheel anders als een natuurlyk mensch, volgens een rechtveerdig oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een onergerlyke conscientie, ende verzegeling van zyne ziele door den geest der belofte; vertoont in ... (de wed. J. van Velzen, 1730)
GB 
Een geloovige, zyne zaalicheid uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge, ...: vertoont in V. predikatien ... (wed. J. van Velzen, 1739)
GB 
Een geloovige, zyne zaalicheid uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade ...: vertoont in V. predikatien over Filipp. II.v.12 en 13. Zeph. III.v.12. 2 Corinth. XII.v.9. en Michae VII.v.7 (de wed. J. van Velzen, 1739)
GB 
Een geloovige, zyne zaligheid uitwerkende door Gods gedurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade, onder een heilige roem in zwakheden zelfs, een naukeurig toezien om niet te vallen in zonden, ende een uitzien na den Heere ende zyne sterkte ... (Rutgerus Brouwer, 1759)
GB 
Een geloovige, zyne zaligheit uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge ... (wed. J. van Velzen, 1739)
GB 
Een geloovige, zyne zaligheit uitwerkende door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzaame genade ... vertoont in VII predikatien ... (de wed. J. van Velzen, 1739)
GB 
Gedagtenisse of jubelaars-predikatie gedaan te Groningen des morgens in A Kerk den 26 Juli 1744, op het derde jubeljaar, of 150ste jaar van de reductie of wederbrenging der Stadt Groningen tot het lighaam van de vereenigde en hervormde Nederlanden: over Esræ VI. vers II-V. (Jacob Bolt, 1744)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Velzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Van Velzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Veltzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“van Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius van Velzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius Van Velzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius à Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius a Veltzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius a Velzen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelis Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“van Velsen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting