Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Nicolaus Olahus (1493-1568)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (12 titles, 12 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-12
Barnevels apology or Holland mysterie. With marginall castigations ([London] : [by William Jones] for Thomas Thorp, 1618)
GB 
Bekentenisse van Joan van Oldenbarnevelt ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt. VVtghecomen den xv. aprilis 1619. Stilo nouo, ende voorts op verscheyden tijden (Hillebrant Iacobssz, 1619)
GB 
Copye vanden brief by de hog. mog. heeren staten generael, gheschreven aende respective provintien (Hillebrant Jacobssz, 1619)
GB 
Copye vanden brieff, geschreuen van Jan van Olden-Barnevelt, een ure voor zijn doodt, aen zijne huys-vvrouwe ende kinderen (1619)
GB 
J. V. Olden-Barneveldts Biechte, Ofte: Klare ende openhertige Bekentenis, Van sijn Opkomste, leven ende bedrijf, specialijck omtrent ende sedert het maecken vanden Treves tot zijne apprehensie toe: Door den selven I. V. Oldenbarnevelt, In sijn Gevanckenisse by een gestelt, ende nu door een Lief ... (Claesz., 1664)
GB 
Mysteria Hollandica: hoc est, Remonstratio s. apologia ad ampliss. et potentes Dominos status Hollandiae et West-Frisiae (1618)
GB 
Remonstrantie aen de Hooge ende Moghende Heeren [...] advocaet vanden selven landen (1618)
GB 
Remonstrantie aen de Hooge ende Moghende Heeren [...] van heer Iohan van Oldenbarnevelt, ridder, advocaet vand en selven lande (Hillebrandt Jacobssz, 1618)
GB 
Remonstrantie aen de Hooge ende Moghende Heeren [...]. Mitsg. 't Placcaet der selver Heeren Staten tot faveur des Heeren Advocaets daer op ghevolcht den 22 Juny 1618 (1618)
GB 
Remonstrantie aen de Hooge ende Moghende Heeren staten van de landen van Hollandt ende West-Vrieslandt van heer Iohan van Oldenbarnevelt [...]. (Hillebr. Jacobssz, 1618)
GB 
Sententia Lata & pronuntiata Adversus Joannem ab Oldenbarnevelt, Antea Advocatum Provintiae Hollandiae & Westfrisiae: & executioni mandata XIII. Maii 1619, in area interiore Aulae Hagae Comitanae (Halbmeyerus, 1619)
GB 
Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Iohan van Oldenbarnevelt, ghewesen Advocaet vanden Lande van Hollandt en West-Vrieslandt: en geexecuteert den derthienden May Anno sesthien-hondert negenthien, Stilo novo, op't Binnen-Hof in 'sGraven-Haghe (Jacobssz, 1619)
GB 

Search Digital Libraries
“Oldenbarnevelt”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Oldenbarnevalt”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johan van Oldenbarnevelt”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johann van Oldenbarnevalt”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Johann Oldenbarnevalt”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting