Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,643 titles / 148,513 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Micraelius (1597-1658)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Marten Microen (1523-1559)
TraditionReformedReference | ADB | GAMEOAcademic Titlen/a
Primary Sources (24 titles, 25 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
De christelicke ordinancien der Nederlantscher gemeynten christi: getrouwelick tsamen gevoecht ende uutgestelt (1563)
GB 
De christelicke ordinancien der Nederlantscher ghemeynten Christi, die vanden christelicken prince Co. Edewaerdt den VJ. in't iaer 1550. te Londen inghestelt was. De welcke ... ten trooste ende nutte aller ghelooveghen, ghetrauwelick met alder nesticheit t'samen ghevoecht ende wt ghestelt sijn (doer Collinus Volckwinner, 1554)
GB 
De cleyne catechismus, oft kinder leere, der Duytscher ghemeynte, die te Londen is (Nicolaes vanden Berghe, 1552)
GB 
Een apologie of verandtwoordinghe, Martini Micron, op XX. verscheyden artikelen die Menno Symons teghen het disputacy boecxken van het bespreck met hem over de leere gehouden, in druck heeft uutghegeven: Waerin aldermeest van de heylighe menschwerdinge onses Heeren Jesu Christi ... gheschreven ... (Gellius Ctematius, 1558)
GB 
Een apologie of verandtwoordinghe, Martini Micron, op XX. verscheyden artikelen die Menno Symons teghen het disputacy boecxken van het bespreck met hem over de leere gehouden, in druck heeft wtghegeven : Waerin aldermeest van de heylighe menschwerdinge onses Heeren Jesu Chisti, grondelick ende ... (Gellium Ctematium [=Gillis van der Erven], 1558)
GB 
Een Apologie of verandtwoordinghe, Martini Micron, op XX. verscheyden Artikelen, die Menno Symons teghen het disputacy boecxken van het bespreck met hem over de leere gehouden, in druck heest wtghegeven (Embden : Ctematius, 1558)
BSB 
Een claer bewijs, van het recht gebruyck des Nachtmaels Christi, ende watmen van de Misse houden sal (1560)
GB 
Een claer bewijs, van het recht ghebruyck des nachtmaels Christi, ende wat men van de misse houden sal (doer Collinus Volckwinner, 1554)
GB 
Een claer bewys van het recht ghebruyck des Nachtmaels Christi, ende wat men van de Misse houden sal ... Wederom nerstelick oversien doer den Autheur (1554)
GB 
Een vvaerachtigh verhael der t' zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron vander Menschwerdinghe Jesu-Christi (G. Ctematius, 1556)
GB 
Een waerachteghe historie van Hoste (gheseyt Jooris) vander Katelyne, te Ghendt om het vry opentlick straffen der afgodische leere, ghebrandt ten grooten nutte ende vertroostinghe aller Christenen gheschreven. Waer in .... ghehandelt werdt ... vander Misse ... (Gilles vander Erven, 1555)
GB 
Een waerachtich verhael der tsamensprekingen tusschen Menno Simons ende Martinus Micron, van der menschwerdinghe Jesu Christi: Met eener cleyner verclaringhe op den selven ende anderen twistighen artijckelen ... (Jaspar Troyens, 1582)
GB 
Een waerachtich verhael der tsamensprekingen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Jesu Christi: Met eener kleyner verklaringe op den selven ende anderen twistighen artijckelen ... (Pieter Verhaghen, 1603)
GB 
Een waerachtich verhael der tsamensprekingen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Jesu Christi. Met eener kleyner verklaringe op den selven ende anderen twistighen artijckelen ... Ten nutte ... aller liefhebbers der eewigher waerheyt
my Pieter Verhaghen, 1603GB 
Der Heidelberger Katechismus: und vier verwandte Katechismen (Leo Jud's und Micron's kleine Katechismen, sowie die zwei Vorarbeiten Ursins), ed. August Lang (Leipzig : A. Deichert, 1907) / added author(s): Leo Jud, Zacharias Ursinus
GB 
De kleyne catechismus, kinder of berichtleers der Duytscher ghemeyte to London ... (Jan Daye, 1566)
GB 
De kleyne Catechismus, Kinder- of berichtleere der Duytscher Ghemeynte to Londen. Marten Micron (Day : John, 1566)
IA 
De kleyne catechismus, oft kinder leere der Duytscher ghemeynte van Londen (Ian Daye, 1561)
GB 
De kleyne Catechismus, oft Kinder leere der Duytscher Ghemeynte van Londen ... Ghemaeckt door M. Micron from the larger one by J. A. Lasco (Gellium Ctematium, 1559)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Microen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cleene”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“De Kleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Kleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Micron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Micronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Micronus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Miicronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Mijcronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Mikroen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Mikron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Mikronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Rosenthal”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten Microen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin de Cleene”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin de Cleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten De Kleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Maarten de Kleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin Kleyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin Microen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Maarten Micron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten Micron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin Micron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin Micronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martinus Micronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martinus Micronus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martinus Miicronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martinus Mijcronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten Mikroen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martin Mikroen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten Mikron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Martinus Mikron”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Marten Mikronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Heinrich Rosenthal”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting