Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,779 titles / 148,685 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Anthony Tuckney (1599-1670)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Carolus Tuinman (1659-1728)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
Primary Sources (28 titles, 38 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (31) | Other (7)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Beginzel van hemelwerk: bestaande in mengelzangen over menigerlei uitgelezene geestelyke en stichtelyke keurstoffen, tot zielverlustiging, op veelerhande rymtrant en toonen (Joh: Arnold: Langerak, 1720)
GB 
Beginzel van hemelwerk: bestaande in mengelzangen, over menigerlei uitgelezene geestelycke, en stichtelyke keurstoffen, tot zielverlustiging, op veelerhande rymtrant, en toonen (Joh. Arnold Langerak, 1720)
GB 
Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, tot dienst aller bond- en gunstgenoten van Jehova den drieenigen en algenoegzamen God, vermeerderd met enige nieuwe gezangen, alsmede een gedigt over het hinken op twee gedagten (Jurjen Spandaw, 1721)
GB 
Fakkel der Nederduitsche Taale : ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. ... Hier achter is gevoegt oud en nieuw; of vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche ...
Sam. Luchtmans, 1722GB 
Fakkel der Nederduitsche taale: ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen ... Hier achter is gevoegt, Oud en nieuw; of, Vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche ..., ed. Johan Huibert Jung (Luchtmans, 1722)
GB 
Fakkel der Nederduitsche Taale: ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. ... woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Hier ... (Samuel Luchtmans, 1722)
GB 
De heilloze gruwelleere der vrygeesten; in haar grond en tzamenschakeling, uit derzelver schriften aangewezen, ontmaskert en wederlegt: Tot een vervolg op J. Kalvijns vertaalde Onderrichting tegen de vrygeesten zynes tijds, en de overeenstemming met de hedensdaagsche. : Hier by is een ... (Johannes op Somer, 1714)
GB 
Het helsche gruwelgeheim der heillooze vrygeesten, open gelegt door den vermomden Pius Fidelis, met het opschuimen van zyn eigen schande, in de missive aan den heer I. M. V. H. tegens het boek de liegende en bedriegende vrygeest, en de Thesen en antithesen des e. kerkenraads van Middelburg ... (gedrukt by Willeboord Eling, boek-drukker #op den Dam#, 1717)
GB 
Johan Kalvijns Onderrichting, tegen de dolle en dweepersche secte der vrygeesten, die zich geestelijke noemen. Vertaalt: Hier by is gevoegt De overeenstemming van die vrygeesten met de hedendaagsche; betoogt uit de bevinding, en uittrekzels hunner geschriften (gedrukt by Hendrik Pauwelssen, 1712)
GB 
Keurstoffen uit het boek van Job: verklaart en toegepast, vol. 2 (Adriaan Wor en G. Onder de Linden, 1737)
GB 
Korte afschetzing der ysselykheden, welke van de Spinozistische vrygeesten uitdrukkelyk worden geleert, of die in hunne gronden middagklaar opgewonden zyn, en daar uit noodzaakelyk gevolg vloeyen. Hier zyn bygevoegt verklaarde uittrekzels uit eenige verzamelde schriften van P. van Hattem, met ... (Reinier van Doesburg, 1719)
GB 
De liegende en bedriegende vrygeest, ontmaskert in een andwoord aan den vermomden Constantius Prudens, op zyn Missive, waar in hy overbrieft de bedenkingen der vrygeesten tegen het opstel en de wederlegging hunner gruwelleere, benevens de wederandwoord aan Theophilus. Hier by is gevoegt, A ... (Jacobus Boter, Simon Clement en Willeboord Eling, 1715)
GB 
De oorsprong en nitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden: opgeheldert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal (M. Schryver)
Vol. 1 (1726)
GB 
Vol. 2 (1727) GB 
De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden
Michiel Schryver, 1720GB 
Vol. 1 (1720) GB 
Vol. 2 (1727) GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Tuinman”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Carolus Tuinman”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting