Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,222 authors / 103,341 titles / 140,110 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Bassecourt, Fabrice de la (1578-1650)
Voorslach van middelen dienende tot de vereenighinge vande seer ellendelijck ghescheurde kercken deser Vereenichde Nederlanden, door de disputen over de predestinatie ende 'tgheene daer aen cleeft. Vyt ghegeven door een Liefhebber van 't Vaderlandt. Fabrice de La Bassecourt (Petrus Poppius van Velsen, 1611) / added author(s): Anonymous/Pseud. Arminian
GB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.