Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,044 authors / 98,790 titles / 134,607 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Brahé, Jan Jacob (1726-1776)
Brief, Van Den Wel-Eerw. Heere Jan Jacob Brahe, Zeer getrouw en geliefd Bedienaar des Euangeliums van Jesus Christus, in de Gemeinte te Vlissingen, Geschreven Aan Een Vriend : Ter openinge der geschiedenis van de tegenwoordige Geschillen wegens zyn Wel-Eerw. Boek, genaamt Aanmerkingen over de vyf Walchersche Artikelen (Utrecht : Paddenburg, 1759)
BSB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.