Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,079 authors / 99,825 titles / 135,971 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Love, Christopher (1618-1651)  en
Love redivivus, ofte 16. vande laetste, troostelijcke, hert-doorsoeckende en hert-versterckende predicatien van den eerwaerdigen, godtsaligen, geleerden Mr. Christophorus Love, in sijn leven, getrouw bedienaer des h. Evangely in Lawrence Iurii: en binnen Londen onthalst op Towerhil den 22. augusti, 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijcke brieven, die Mr. Love inden Tower zijn toegesonden van Iuffr. Love sijn huysvrouw, van Dr. Drake, Mr. Ienkin, Mr. Case, Mr. Robinson, sijn mede-gevangene als oock sijn oratie, ofte liever sijn bewegelijcke predicatie, gedaen op het schavot, aen de gemeente (Utrecht : Henricus Versteegh, 1654)
PB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.