Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,033 authors / 98,624 titles / 134,364 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Selected Volume
Witsius, Herman (1636-1708)  de en
Twist des Heeren met sijnen wyngaert, deselve overtuygende van misbruyck sijner weldaden, onvruchtbaerheydt in 't goede en al te dertele weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheydt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade, 4th ed. (Jacob van Poolsum, 1710)
GB 

Suggest Changes to This Volume
All submitted information will be reviewed by a PRDL editor. See our editorial guidelines for further formatting explanations.
Author(s) 1. 2.
3.