Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Leiden, Netherlands
(Est. 1575)
Faculty (87) | Disputations (108) | Related Primary Sources (12) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
Results 1-12
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Apologia pro confessione siue declarationes sententiæ eorum, qui in Fœderato Belgio vocantur Remonstrantes, super præcipuis articulis religionis Christianæ. Contra censuram quatuor professorum Leidensium, inscripta nobilibus, prudentibus ac potentibus D.D. Deputatis & Consiliarius Ordinum Hollandiæ & West-Frisiæ (1630) [ascribed to Episcopius]
GB 
Thysius, Antoine, Sr (1565-1640)  en de
Censura in Confessionem: sive declarationem, sententiae eorum qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur, super praecipuis articulis christianis religionis / added author(s): Johannes Polyander, André Rivet, Antonius Walaeus
Leiden : Ex officina Bonaventuræ & Abrahami Elzever. Acad. Typograph, 1626GB 
Walaeus, Antonius (1573-1639)  en de
Censvre, ofte, Oordeel van de professoren der h. theologie in Universiteyt tot Leyden, over de belijdenisse ofte verclaringe van 't gevoelen der gene, die, inde geunieerde Nederlanden, Remonstranten werden ghenaemt, etc (Voor Bonaventura ende Abraham Elzevier, 1627)
GB 
Heidanus, Abraham (1597-1678)  en
Consideratien, over eenige saecken onlanghs voorgevallen in de Universiteyt binnen Leyden (Leyden : Aernout Doude, 1676)
GB 
Cuchlinus, Johannes (1546-1606)
Oratio ... D. Iohannis Kvchlini, ecclesiae Amstelrodamensis pastoris, electi & vocati primi praesidis (Lugduni Batavorum : ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1593)
GB 
Vennecool, Johann van de (1577-1645)
Oratio Panegyrica de praeclara victoria, quam (Deo auspice) in Brabantia juxta Pagum Turnhout, ... ductu illust. Principis D. Mauritii, ... XXIV. ianuarii, anno ... 1597. Recitata Lugduni Batavorum in Collegio Theologico ..., VI. eidus febr. Adjecta sunt omnium alumnorum Carmina Epinicia, ... (Lugduni Batavorum : Ioannis Patij, 1597)
GB 
Fabricius, Franciscus (1663-1738)
Redenvoering over den hondert en vijftigsten verjaardag of het derde jubeljaar der Hollandsche Akademie te Leiden: uit last der Hoge Overheden gedaan den VIII. February 1725 (Leiden : Sijthoff, 1875)
GB 
Redenvoering over den hondert en vyftigsten verjaardag, of het derde jubeljaar der Hollandsche akademie te Leiden (Leiden : P. Van der Aa, 1725)
GB 
Welhouck, Geraldo (fl.1658-)
De seer eerwaardigen, en hoogh-geleerde theologisz faculteyt binnen Leyden wert by my onder-geschreve gants ghedienstelijck versocht en gebeden, haar christelijck advijs en responsiven conform Gods Heylige woort, op de naar-volghende vragen te stellen. (1658) / added author(s): Johannes Coccejus, Johannes Hoornbeeck, Abraham Heidanus
GB 
Walaeus, Antonius (1573-1639)  en de
Specimen calumniarum atque heterodoxarum opinionum ex Remonstrantium Apologia excerptarum: instar prodromi ad praemonendos omnes veros christianos in lucem emissum, per sanctae theologiae professores in academia Leydensi (Lugduni Batavorum : Ex officinâ Bonaventurae & Abrahami Elzevir, 1630)
GB 
Anonymous
XIX. Imagines Quorundam Clarissimorum Theologorum & Philologorum (Leide : van der Aa, 1720)
LBO 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting