Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources




 
 
Rotterdam
Primary Sources (153 titles, 223 vols.) Suggest a New Source
Results 61-80
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)  en nl
Leere en leydinge der Labadisten, ontdeckt en wederleyt in een antwoort op P. Yvons Examens over onse Trouwhertige waerschouwinge (Rotterdam : Reinier van Doesburgh, 1685)
GB 
Logikē latreia, dat is Redelyke godtsdienst, in welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke aengedrongen. Als mede de bedeelinge des verbondts en de handelingen Godts met zijne kerke ... vertoont in een verklaringe ... (Rotterdam : Hendrik vanden Aak, 1723)
GB 
Logikē latreia, dat is, Redelyke Godtsdienst: in welke de Goddelyke waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen : als mede de bedeelinge des verbondts in het O.T., ende in het N.T. (Rotterdam : Hendrik vanden Aak)
Vol. 1, Part 1 (1757)
HT 
Vol. 1, Part 2 (1757) HT 
Vol. 2 (1757) GB 
Vol. 3 (1757) GB 
P. Yvon in alle billickheyt, oprechtigheyt en waerheyt overtuygt van veele dwalingen: zijnde een antwoort op sijn tractatje onder den titel "Onbillike en verkeerde handelinge" (Rotterdam : bij Reinier van Doesburgh, 1685)
GB 
Brandt, Geeraert (1626-1685)
Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (Rotterdam : Barent Bos)
Vol. 3 (1704)
GB 
Vol. 4 (1704) GB 
Historie van de Rechtspleging gehouden 1618 en 1619 omtrent de drie gevangene Joh. van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets, Hugo Groot, 3rd ed. (Rotterdam : Philippus Losel, 1723)
GB 
Historie van de rechtspleging gehouden in ... 1618 en 1619 ontrent ... mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 3rd ed. (Rotterdam : Philippus Losel, 1723)
GB 
Historie van de rechtspleging gehouden in de jaaren 1618 en 1619: ontrent de drie gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot, 3rd ed. (Rotterdam : Philippus Losel, 1723)
GB 
Historie van de rechtspleging gehouden in de jaaren 1618 en 1619: ontrent de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot, 2nd ed. (Rotterdam : Barent Bos, 1710)
GB 
Historie van de rechtspleging gehouden in de jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt (Rotterdam : Barent Bos, 1708)
GB 
Bredenburg, Johannes (-1691)
Enervatio tractatus theologico-politici, una cum demonstratione, geometrico ordine disposita, naturam non esse Deum (Rotterdam : Isaac Noeranus, 1675)
GB 
Bridge, William (c.1600-1671)  en
The true souldiers convoy : A sermon preached upon the xvjth. day of May 1640, vpon a prayer day, for the Princes good successe in going forth to warre (Rotterdam : Thomas Lappagde and are to be sold at his house on the Iron Bridge, 1640)
IA 
Broecker, Frederik (-1627)
Ruycker, t' samen-ghevlochten wt vijf ende-twintiel bloemkens die gelosen syn wt soeckeren Boeck van F. Broeckerus. Anderzints Aenspraecke in forme van een Missive der Rotterdamscher Contra-Remonstranter aen F. Broeckerum, ter oorsaecke van eenighe vreemde stucken die in syn Antidotum tegens D. Vorstius syn te vinden. ([Rotterdam], 1619)
GB 
Brown of Wamphray, John (c.1610-1679)
Christ the way and the truth and the life, or, A short discourse pointing forth the way of making use of Christ for justification and especially and more particularly for sanctification in all its parts, from Johan. XIV, vers. VI : wherein several cases of conscience are briefly answered, chiefly touching sanctification (Rotterdam : H.G. for Iohn Cairns, 1677)
EEBO-TCP 
De causa Dei contra antisabbatarios tractatus (Rotterodami : Apud H. Goddaeum)
Vol. 1 (1674) [1. De legibus divinis, imprimis, de lege naturali, morali, ceremoniali, morali-naturali, morali-positiva, &c. -- 2. De cultu ac tempore solenni -- 3. De sabbati natura & origine]
IA 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting