Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources




 
 
Rotterdam
Primary Sources (153 titles, 223 vols.) Suggest a New Source
Results 161-180
« First   ‹ Prev     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›
Lightfoot, John (1602-1675)  en
Opera omnia (Rotterdam : Regneri Leers)
Vol. 1 (1686)
GB 
Vol. 2 (1686) GB 
Locke, John (1632-1704)  en
Oeuvres diverses de Monsieur Jean Locke (Rotterdam : Fritsch et Böhm, 1710)
IA 
Lydius, Jacobus (1610-1679)
Agonistica sacra : sive syntagma Vocum et Phrasium Agonisticarum, quae in S. Scriptura, inprimis vero in Epistolis S. Pauli apostoli, occurrunt
Rotterdam : Leers, 1657BSB 
Malebranche, Nicolas (1638-1715)  en
Entretiens sur la métaphysique et sur la religion (Rotterdam : R. Leers, 1688)
BNF 
Mastricht, Petrus van (1630-1706)  de
Beschouwende en praktikale godgeleerdheit (Rotterdam : Hendrik van Pelt, de wed. P. van Gilst, Jacobus Bosch, en Adrianus Douci, p.z.; Utrecht, Jan Jacob van Poolsum)
Vol. 1 (1749)
GB 
Vol. 2 (1749) GB 
Vol. 3 (1750) GB 
Vol. 4 (1753) GB 
Mees, Gregorius (1631-1694)
De gouden keten der saligheyt (Rotterdam : Van Doesburgh, 1685)
GB 
Mommers, Johannes Mauritius (1654-1737)
Eubulus, of goede raadt, om de verschillende broederen, de zo genaamde Voetianen en Coccejanen, met malkanderen te bevredigen ... door Johannes Mauritius Mommers .. (Rotterdam : Nikolaas Topyn, 1738)
GB 
Nahuys, Gerard Johan (1738-1781)
De bedroefden, wegens het verlies hunner kinderen en nabestaanden door de kinderziekte, tot eene betamelijke en troostlijke onderwerping aangespoord; en de geoorlofdheid der inënting overwogen. In twee leerredenen, uitgesproken voor de Nederduitsche Hervormade Gemeinte J.C. te Rotterdam, op den 17 en 24 November 1776 (Rotterdam, 1777)
IA 
Osterwald, Johann Rudolf (1687-1764)
La nourriture de l'ame, ou Recueil de prieres, reflexions, & lectures rélatives aux divèrs etats, besoins et devoirs du Chretien ; principalement en cas de maladie (Rotterdam : Beman, 1768)
GB 
Owen, John (1616-1683)  en
Φρόνημα του Πνεύματος, of de, Genade en pligt om geestelyk-gezind te zyn : verklaert en ter betragting aengedrongen, trans. Jacobus van Strijen (Rotterdam : Hermanus Kentlink, 1728)
GB 
Pegorier, César (fl.1666-c.1728)
Systeme de la religion protestante, ou l'on donne une ide'e fort claire de toute la theologie chretiênne
Rotterdam : Acher, 1718GB 
Plancius, Petrus (1552-1622)
Teerlingh, ende Kaert-spel, zijnde een samen-spraeck over de gelegentheyt derselve tusschen Theophilus ende Philedonus (Rotterdam : van Doesborgh, 1682)
BSB 
Polanus von Polansdorf, Amandus (1561-1610)  en cs
Corte verclaringhe over sommighe nu ter tijt verschillende articulen der Religie, van Christo, eewige Ghenaden-verkiesinghe Gods [...] door vraghen ende antwoort ghestelt. Met eenen corten inhoud der leere, die inde loffelijcke universiteijt te Basel vande verschillenden articulen der Religie ... (Rotterdam : Matthijs Bastiaensz, 1611)
GB 
Des eerweerdigen Godsaligen ende hooch-geleerden Amandi Polani van Rolansdorf, in sijn leven doct. ende professoris der Godheytm in de vermaerde universiteit te Basel. Corte verclaringhe over sommighe nu ter tijt verschillende aarticulen der religie van Christo eewige ghenaden ... (Rotterdam : Matthijs Bastiaensz. #boeck-vercooper, inde Josephus#, 1611)
GB 
« First   ‹ Prev     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting