Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Rotterdam
Primary Sources (153 titles, 223 vols.) Suggest a New Source
Results 121-140
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›
Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)  en de
Histoire du papisme ou Abrégé de l'histoire de l'église romaine, depuis sa naissance jusqu'à Innocent XI. Pape (Rotterdam, 1683)
GB 
Hellenbroek, Abraham (1658-1731)  nl
Algemeene rouw-klagt in de straaten van Rotterdam over den zeer eerwaarden godvrugtigen en geleerden Heere Wilhelmus à Brakel ..., heenen gegaan na zyn eeuwig huys op den 30 October 1711 (Rotterdam : Reinier van Doesburg, 1711)
GB 
De euangelische Jesaia : ofte des zelfs voorname euangelische prophetien ; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, 2nd ed. (Rotterdam : Reinier van Doesburg)
Vol. 2 (1718)
GB 
Vol. 4 (1728) GB 
4th ed. / Rotterdam : Reinier van Doesburg
Vol. 1 (1727) GB 
Vol. 3 (1728) GB 
De euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname euangelische prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond, 6th ed., vol. 3 (Rotterdam/Amsterdam : Philippus Lozel, 1769)
GB 
Herder, Adrianus de (1639-1699)
Schriftuurlijk Bewijs voor den heiligen Doop van naastgeloovige ouders kinderen. Gezuivert van alle tegen-redenen ende exceptien D. F. Ridderi ... Uitgegeven door A. de Herder (Rotterdam, 1673)
GB 
Hermsen, Hermanus (1696-1786)
De uitneemende kracht van Christus liefde, zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der ziele, in het komen tot den Heere Jezus, en in het aanneemen van Hem, door 't geloove, onder de bewerkinge en leidinge des H. Geestes, na het zuivere Woordt van Godt. Benevens de zalige vruchtgevolgen, van eene ziele, welke met den Heere Jezus ondertrouwt en vereenigt is; zoo als dezelve al eenige jaren door Godts Geest geleert, en op verscheidene tyden en plaatsen, in zeltzame gevallen en omstandigheden, ondervonden zyn, in den persoon van Hermanus Hermsen, lidtmaat van Christus kerke te Doesburg. Gemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelyke zielen, om haar te bereiden voor eene ontsaggelyke eeuwigheit (Rotterdam : Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1757)
PB 
Hexham, Henry (1585-1650)  en
A copious English and Netherdutch Dictionary: comprehending the English Language with the Low-Dutch Explication (Rotterdam : Leers, 1675)
GB 
A Large Netherdutch and English Dictionarie : Composed Out of the Best Netherdutch Authours, with a Compendious Netherdutch Grammar... (Rotterdam : Arnovi Leers, 1658)
GB 
Hofstede, Petrus (1716-1803)
In zig behelzende: (I) een Historisch en beoordeeld verhaal van de loflyke, dog niet toereikende, pogingen, gedurende meer dan anderhalve eeuw, aangewend, om het gebrek van redikanten, in Indiën .... D. 2 (Rotterdam : Bosch & Arrenberg, 1780)
SBB 
Oost-Indische Kerkzaken, Zoo Oude Als Nieuwe : Meest Alle, Uit Oorspronglyke En Ongedrukte Stukken By Een Versameld, In Orde Gebragt, En Beredeneerd (Rotterdam : Bosch & Arrenberg, 1779)
SBB 
Waar in, met inlasing van vele andere wetenswaardige zaken, het verëeuwd geschil, of een enkele Kerkeraad, in Oost-Indiën .... D. 1 (Rotterdam : Bosch & Arrenberg, 1779)
SBB 
Hudde, Johannes (1628-1704)
Demonstratio mathematica ineptiarum [et] ignorantiae Jacobi du Bois ... in oppugnanda hypothesi copernicana et philosophia cartesiana (Rotterodami : apud Johannem Benting, 1656)
GB 
Hulsius, Antonius (1615-1685)
Authentica absoluta S. Textus hebraei vindicata contra Cl. Viri Isaaci Vossii, in libros recens edito de translatione LXX Interpretum
Rotterdam : Arnoldi Leers, 1662GB 
Hulsius, Johannes (1657-1695)
De hedensdaagsche antinomianery, met die der Engelsche en oude wet-bestryders vergeleken; en zoo uit het Woord Gods, als uit de Formulieren van Eenigheit der Gereformeerde Kerken, 2nd ed. (Rotterdam : David Vermeulen, 1738)
GB 
Hulsius, Paulus (1653-1712)
Geleerde verklaringe der meeste heilige liederen in het O. en N. Testament begrepen ... (Rotterdam : Nicolaas Topyn, 1726)
GB 
Mengelstoffen of versameling van predikatien, over uitgelesen stoffen, uit het oude en nieuwe testament: uitgesproken in de Academie Kerk te Groningen (Rotterdam : Nicolaas Topyn, 1729)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting