Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Rotterdam
Primary Sources (153 titles, 223 vols.) Suggest a New Source
Results 101-120
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Opera theologica, vol. 2 (Rotterdam : Arnold Leers, 1665)
GB 
Erskine, Ebenezer (1680-1754)
Godts naam verheerlykt in Christus, over Exod. XXIII: 20, 21. De zuchtingen der geloovigen onder hare beswaringen, over 2 Cor. V: 4. De verhooging der geloovigen, door de toegerekende Geregtigheit, over Psal. LXXXIX: 17. En de Koning gebonden op de Galeryen, over Hoogl. VII: 5. Alles voorgestelt ..., ed. Theodorus van der Groe (Rotterdam : Pieter Holsteyn, 1773)
GB 
Erskine, Ralph (1685-1752)  en nl
Blyde boodtschap in zware tyden, over psalm XLVI: 5: ... over Jer. 13: 16, trans. Theodorus van der Groe (Rotterdam, 1762)
GB 
Faigaux, François-Louis (fl.1706-1752)
La Religion du coeur : ou [52] Meditations d'un chrétien Qui réfléchit sérieusement sur les veritez du salut et qui en est touché (Rotterdam, 1736)
GB 
Fleming, Robert (1630-1694)
The confirming worke of religion : in its necessity and use briefly held forth; that each Christian may have a proper ballast of his own, of the grounds and reasons of his faith, and thus see the greatnesse of that security, on which he adventures his eternal state. Or the true and infallible way, for attaining a confirmed state in religion, from these primary evidences and demonstrations of our faith; which the Lord hath himself given, so as it may be easy for the meanest in the Church to know the same, and be ready to render an account thereof to all that ask. With a short and confirming prospect of the work of the Lord about his Church, in these last times (Rotterdam : Reinier Leers, 1685)
IA 
The fulfilling of the scripture.. (At Rotterdam : [n. p.], 1840)
IA 
Fruytier, Jacobus (1659-1731)
Sions worstelingen, of Historische samenspraken over de ... wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. in de Reformatie, II. ten tyde der Remonstranten, III. in ... onze dagen ... Tweede druk (Rotterdam : Johan van Doesburg, 1715)
GB 
Ghesel, Cornelius Simonis de (fl.1579-1613)
Cort bericht van de redenen om de welcke de heeren Burghemeesteren, Raden ende Vroetschappen der stede Rotterdam Gornelium Geselium ghetrouw dienaer Jesu Christi niet alleen van zijnen dienst gedeporteert, maer daerenboven oock wt hare stadt hebben doen leyden: ... Mitsgaders, Cornelii Geselii ...
Rotterdam, 1612GB 
Grevinchoven, Caspar (1550-1606)
Grondelijc bericht vanden Doope, ende Weder-doope, in twee Tractaten kort begrepen; waer van het eerste handelt vanden christelijcken doope, der Ghereformeerde Kercken. Ende het tweede vanden Weder-doope, met een korte voorreden aen alle Doops-ghezinde (Rotterdam : Jan van Waesberghe#aende Merct, inde Fame#, 1599)
GB 
Grevinchoven, Nicolaas (1570-1632)
Vertoogh van verscheyden nieuwigheden, nopende principalijc d'absolute praedestinatie ... (Rotterdam : Bastiaensz, 1617)
BSB 
Guiton, Marc (fl.1721-)
La Dette du Ministère, et l'Attention aux Verges de Dieu, ou Sermons sur Rom. I/14, 15 et Michée VI/9: prononcez dans l'Hôtel de Mons. Hop Ambassadeur de LL. HH. PP. les Etats-Généraux des Provinces Unies des païs Bas à la Cour de France (Rotterdam : Jean Bonfils, 1721)
GB 
Guthrie, William (1620-1665)
Des Christens groot interest, ofte Het zalige deel aan Christus, getoetst en aangewesen wie het heeft en hoe te verkrijgen, 7th ed. (Rotterdam : Reinier van Doesburg, 1707)
GB 
Hammond, Henry (1605-1660)
Practikale catechismus, dat is, Onderwijzing in de christelijke religie & Van de Redelijkheid van de Christelijken Godtsdienst (Rotterdam, 1685)
GB 
Heidanus, Abraham (1597-1678)  en
Bedenkingen, op den staat des geschils, over de Cartesiaensche philosophie, ...: en op de nader openinghe over eenige stucken de theologie raeckende (Rotterdam : Johannes Benting, 1656)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting