Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,079 authors / 99,825 titles / 135,971 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Schiedam
Primary Sources (4 titles, 4 vols.) Suggest a New Source
Results 1-4
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Enarrationes catecheticae: Quibus Quaestiones & Responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum & Palatinatus, Methodice, compendiose & dilucide, explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinae Hypotyposis, continentur ; cum indice utilissimo (Schiedami : typis & operâ Adriani Cornelli & Johannis, Germani fratris, 1606)
GB 
Oomius, Simon (1630-1706)
Institutiones theologiae practicae. Ofte, Onderwijsingen in de practycke der godtgeleertheydt, vol. 1, part 2 (Schiedam : Laurens vander Wiel, 1680)
VU 
Smout, Adriaen Jorisz (c.1580-1646)
Schriftuerlic Ja over de Vraghe, of de Leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken worden, het Fondament der salicheyt raken ofte niet, Teghen het onschriftmatich Neen ende zegghen van zommighe dat d' opinien van beyde partijen [...] bestaen konnen [...] bevesticht ende bewesen (Schiedam : Adriaen Cornelisz van Delf, 1613)
GB 
Sohn, Georg (c.1552-1589)
Een treffelijcke Oratie, Leerende hoe sich een Christen mensche schuldich is te draghen int onderzoecken der waerheyt, wanneer inde Kercke over de Leere verschillen ende oneenicheden op-rijsen : Hier is byghevoeght een Voor-reden, vervatende niet alleen een korte Historie, vanden oorspronc ende voortganc der oneenicheden ende scheuringen voornoemt, maer ooc der swaricheden in onse Hollantsche Kercken op-gheresen (Schiedam : van Delf, 1611)
BSB 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting