Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,109 authors / 100,482 titles / 136,740 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Leeuw
Primary Sources (11 titles, 14 vols.) Suggest a New Source
Results 1-14
Bogerman, Johannes (1576-1637)  en nl
Antwoordt den voorloper D. Vorstii ghegheven van de Kerckendienaers tot Leeuwarden (Leeuwarden : Abraham vanden Rade, 1612)
GB 
Bos, Lambert (1670-1717)
Observationes miscellaneae ad loca quaedam cum novi foederis, tum exterorum, scriptorum graecorum (Leeuwarden : Tobias van Dessel, 1731) [Added author - Horatius Vitringa]
GB 
Bos, Lambert van den (1620-1698)
Gedenkweerdige spreuken (Leeuwarden : Rintjes, 1672)
BSB 
Brais, Etienne de (c.1630-c.1677)
Opuscula: analysis paraphrastica epistolae Pauli ad Romanos, cum ejus notis dissertationes, exercitationes inaugurales et epistolae. Curante H. Venema (Leeuwarden : Tobias van Dessel, 1735)
GB 
Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)  en nl
Godvruchtige overdenkingen en alleenspraken (Leeuwarden : G. H. Swartte van Loon, 1838)
GB 
Coccejus, Johannes (1603-1669)  en nl
Hoofd-summe der godgeleerdheid uit de schriften opgehaalt (Leeuwarden : Gerardus Hoogslag, 1696)
GB 
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Twee brieven van den geleerden Peter Wading, in sijn leven Jesuit tot Antwerpen: d'eene, Van den regel des geloofs, d'andere, Van den beelden-dienst. Beantwoordt door ... Simon Episcopius ... uyt het Latijn in 't Duyts vertaalt door N.B. bedienaar des H. Evangeliums (Leeuw : Cornelis de, 1649)
IA 
Halma, François (1653-1722)
Godts wraakzwaardt over Nederlandt, vertoont in de zwaare sterfte onder 't rundtvee; in dichtmaat uitgebreidt, en den Edelen Mogenden Heeren Staten van Frieslandt, thans op den landrdag vergadert, eerbiedigst, by gelegentheit der uitschryvinge van den vast- en bededag, toegewydt (Leeuwarden : François Halma, 1714)
n/a 
Venema, Herman (1697-1787)  nl
Korte verdediging van syne eere en leere : als mede eene duidelyke verklaringe van de school-gechillen over het verbondt der werken de middelyke of onmiddelyke toereekeninge van Adams Sonde (Leeuwarden, 1735)
BSB 
Witsius, Herman (1636-1708)  de en
Afscheydt-predikatie, gedaan tot Leeuwarden op den 7 Martii 1675: uyt I Cor. rb. 58 : als hy de predikdienst en prosessie der H. Theologie soud aanvangen in de Kercke en Academie tot Franeker (Leeuwarden : Jacob Hagenaer, 1675)
GB 
De oeconomia foederum Dei cum hominibus libri quatuor
Leeuwarden : Jacob Hagenaar, 1677GB 
Leeuwarden : Jacob Hagenaar, 1685IA 
2nd ed. / Leeuwarden : Jacob Hagenaar, 1685GB 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting