Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,057 authors / 99,395 titles / 135,447 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1617  
  1619 »
1618
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (623 titles, 750 vols.) Suggest a New Source
Results 661-680
« First   ‹ Prev     28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38     Next ›
Taurinus, Jacobus (1576-1618)  en
Den Vraegh-Al, inhoudende ettelijcke Questien ofte Vraghen, om Daer op te hebben een bondighe Antwoordt van de Theologanten, Politijcken, Rechts-gheleerden, Chrijs-luyden, ende anderen (1618)
BSB 
Een cort monnickendammer discours ende hoorns liedt, geestich bediet. Teghens 't levendich discours van Amsterdam (1618)
GB 
Grouwel, van de Contra-remonstrantschghesinden, in den Synodo Provinciael van Gelderlandt, A° 1618 in Julio ghehouden, verfoeyt ende ghedeserteert: vervaet in sekere Thien Poincten ofte Artijckelen, onlanghs van weghen de Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen uytghegheven ... (1618) [Grovwel should be spelled Grouwel]
GB 
Notulen, Ofte Aen-merckingen, Op het Af-scheydt Der Predicanten van Nimmegen, ghegeven by den E. Raedt der selver Stadt, op den 8. April, 1618
1618BSB 
Notvlen ofte Aen-merckingen, op het af-scheydt der Predikanten van Nimmegem, ghegeven by den E. Raedt der selver Stadt, op den 8 April 1618 (1618)
GB 
Reuck-appel, af-ghevende den lieffelijcken geur vande daden des [...] vorsts, den prince van Orangien, hoogh-loffelijcker gedachten: teghen de quade lucht, onlanghs by een on-ervaren wey-man veroorsaeckt, door het op-doen ende aenwijsen van een valsche, fenijnighe Spore, tot verdedingh vande op ... (1618)
GB 
Wat vvonder-oudt-nieuws: dienende tot claer, ende on-vveder-leggelijck bewijs, hoe de remonstrantsche predicanten reysen en rotsen, om de iesviten, capvciinen, ende andere gheestelijcken by den vyandt, te besoecken: ende met wat courtosijen zy malcanderen ont-halen (1618)
GB 
Wat Wonder-Oudt-Nieuws: Dienende Tot claer, ende on-weder-leggelijck Bewijs, hoe De Remonstrantsche Predicanten reysen en rotsen, om de Jesuiten, Capuciinen, Ende andere Gheestelijcken by den Vyandt, te besoecken: ende met wat Courtosijen zy malcanderen ont-halen
1618BSB 
Taylor, Thomas (1576-1632)  en
Christs combate and conquest : or, the Lyon of the tribe of Iuda vanquishing the roaring lyon, assaulting him in three most fierce and hellish temptations .. (London : Cantrell Legge for Thomas Man, 1618)
IA 
Christs combate and conquest: or, The lyon of the tribe of Iudah vanquishing the roaring lyon, assaulting him in three most fierce and hellish temptations. Expounded, and now (at the request of sundry persons) published for the common good, by Tho. Taylor, preacher of the word of God, at Reeding in Barkeshire. ([Cambridge] : Cantrell Legge, printer to the Vniversitie of Cambridge, 1618)
EEBO-TCP 
Teellinck, Eeuwoud (c.1573-1629)
Derde clachte der kercke, teghens den heylloosen kerf-stock der remonstranten. Tot bewijs dat de selve nae het pausdom hellen, ende haer met de papisten, martinisten, mennonisten, ende libertynen soecken te verstercken, om de gherefomeerde religie te onderdrucken. Door Ireneum Philaleteium ... (Marten Jansz. Brant, 1618)
GB 
Derde klachte der kercken, teghens den heylloosen kerf-stock der Remonstranten: tot bewijs dat de selve na het Pausdom hellen, ende haer met de Papisten, Martinisten, Mennonisten, ende Libertijnen soecken te verstercken, om de Ghereformeerde religie te onderdrucken (Marten Jansz. Brant, Boeck-verkooper, woonende in't Gravestraetjen by de Nieuwe Kerck, inde Ghereformeerde Catechismus, 1618)
GB 
Querela patriae: dat is, klachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden, door ettelijcke, ende etterlijcke nieus-ghesinde leeraers, inden lande van Hollandt verweckt (Marten Jansz. Brant, 1618)
GB 
Telle, Reinier (1558-1618)
Tafereel. Begrijpende cortelijck het groot ende merckelijck verschil datter is tusschen de Leere der Heyligher Schriftuere, ende der Ghereformeerde Kercken, aen d' eene, ende der Contra-Remonstranten aen d' ander zijde, aengaende sekere drye Poincten, welcke verboden worden te leeren in de ... (1618)
GB 
Theobald, Zacharias (1584-1627)
Heerpredigt Auß dem schönen Gebet deß theuren Feld Obristen Judae Maccabaei : Gehalten In dem Christlichen Feldläger vor Pilsen 7 Octobris Greg. deß 1618 Jahrs / Von M. Zacharia Theobaldo juniore, &c. (Friedberg : Sanfftmuht, 1618)
HAB 
Thumm, Theodor (1586-1630)
Disputatio de norma controversiarum (Tubingae, 1618)
SLUB 
« First   ‹ Prev     28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting