Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,121 authors / 101,108 titles / 137,438 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1652-1661  
  1672-1681 »
1662-1671
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (4978 titles, 5926 vols.) Suggest a New Source
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Abrahamsz, Galenus (1622-1702)
Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert (van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, of provisioneel antwoordt, van de dienaren der Vereen. Vlaemsche, Hoogh-Duytsche, Vriesche doopsgesinde gemeente over de (soo genoemde) vredenpresentatie (voor Joannes van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde Vlaemsche, Hoogh-duytsche, en Vriessche Doops-gesinde Gemeente, Over De (soo genoemde) Vreden-presentatie, Door Doctr. Galenus Abrahamsz. En Medestemmers, Aen de selve op den 26. Julii gedaen (Amsterdam : van Someren, 1664)
BSB 
Reductie van de soo genaemde deductie, ofte Zedige overweginge van den toestant der jegenwoordige onlusten en geschillen in de Vlaamsche doops-gesinde gemeynte binnen Amstelredam gemaeckt (voor Johannes van Someren, 1663)
GB 
Resolutie Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert
van Someren, 1664GB 
Amsterdam : van Someren, 1664BSB 
Schriftelijck Voorstel, 't Welck Dr. Galenus Abrahamsz. Door order van het meerderdeel der Dienaren, op den I Junii deses Jaers 1664, de Broederen der Vlaemsche Doopsgesinde Gemeente getracht heeft voor te lesen (Amsterdam : Arentsz., 1664)
BSB 
Vrede presentatie en nader antwoort, van de dienaren der Vereenighde, Vlaemsche Hoog-Duytsche en Vriesse doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam, op de so genoemde vrede presentatie (Pieter la Burgh, 1664)
GB 
Acatius, Ferdinand, S.J. (-1691)
Disputatio de coelo ... Astraea praeside propugnata (1663)
GB 
Acosta, José de, S.J. (1539-1600)  en
De Promulgando Evangelio apud Barbaros : sive De Procuranda Indorum salute, Libri sex. Authore Iosepho Acosta Presbytero Societatis Iesu (Sumptibus Laurentii Anisson, 1670)
GB 
De promulgando evangelio apud barbaros sive De procuranda indorum salute, Libri sex, ed. Laurent Anisson ((Lyon)) (sumptibus Laurentii Anisson, 1670)
GB 
De promulgando Evangelio apud barbaros, sive De procuranda Indorum salute libri sex . Authore Josepho Acosta... Editio novissima (Lugduni : L. Anisson, 1670)
BNF 
De promulgando Evangelio apud Barbaros: sive de procuranda Indorum salute, libri sex. Ed. nov (Laurentius Anisson, 1670)
GB 
De promulgando Evangelio apud Barbaros: sive de promovenda Indorum salute ... libri VI (1670)
GB 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Industriae pro Superioribus Societatis Jesu ad curandos animae morbos utilissimae ac pernecessariae (1670)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Vitae Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt (Francofurti : impensis Jonae Rosae, 1663)
GB 
Adiutus, Josephus (1602-1668)  de
Tractatus politicus de clementia et regime boni principis (Wittebergae, 1664)
SLUB 
Aelhuysen, Johannes van (-1685)
Compendiosam ethicam in quatuor libros digestam (Tytae Batavorum : Gooswynus à Duyn, 1667)
GB 
Rhetorices, sive Artis oratoriae libri tres ... (Gooswynus à Duyn, 1665)
GB 
Aerssen, François van (1572-1641)  nl en
Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan, Dat is: Kort verhael van den Edeldom, Deughden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gewesene Advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt: Tot klaer bericht gestelt voor den nieuwen geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten mennist, en ... (1663)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting