Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,112 authors / 100,811 titles / 137,106 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1646-1655  
  1666-1675 »
1656-1665
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (5289 titles, 6312 vols.) Suggest a New Source
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Abrahamsz, Galenus (1622-1702)
Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert (van Someren, 1664)
GB 
Nader verklaringe van de XIX artikelen, voor desen door G. Abrahamsz ende D. Spruyt aen hare mede-dienaren over-ghegeven. Dienende tot wederlegginge van 't geschrift, genaemt: Antwoorde by forme van aenmerckingen, vragen, ende redenen, &c (Ter druckerye van Thomas Fonteyn, Voor Ian Rieuwertsz, 1659)
GB 
Ondersoeck, of provisioneel antwoordt, van de dienaren der Vereen. Vlaemsche, Hoogh-Duytsche, Vriesche doopsgesinde gemeente over de (soo genoemde) vredenpresentatie (voor Joannes van Someren, 1664)
GB 
Ondersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde Vlaemsche, Hoogh-duytsche, en Vriessche Doops-gesinde Gemeente, Over De (soo genoemde) Vreden-presentatie, Door Doctr. Galenus Abrahamsz. En Medestemmers, Aen de selve op den 26. Julii gedaen (Amsterdam : van Someren, 1664)
BSB 
Reductie van de soo genaemde deductie, ofte Zedige overweginge van den toestant der jegenwoordige onlusten en geschillen in de Vlaamsche doops-gesinde gemeynte binnen Amstelredam gemaeckt (voor Johannes van Someren, 1663)
GB 
Resolutie Die op het afslaen van de Billijcke versoecken, eyndelijcken aen Doctr. Galenus Abrahamsz, en sijne Mede-Stemmers, Op den 21 February is voorgelesen, En den 28 des selfden Maendts schriftelick Overgelevert
van Someren, 1664GB 
Amsterdam : van Someren, 1664BSB 
Schriftelijck Voorstel, 't Welck Dr. Galenus Abrahamsz. Door order van het meerderdeel der Dienaren, op den I Junii deses Jaers 1664, de Broederen der Vlaemsche Doopsgesinde Gemeente getracht heeft voor te lesen (Amsterdam : Arentsz., 1664)
BSB 
Vrede presentatie en nader antwoort, van de dienaren der Vereenighde, Vlaemsche Hoog-Duytsche en Vriesse doops-gesinde gemeynte tot Amsterdam, op de so genoemde vrede presentatie (Pieter la Burgh, 1664)
GB 
Acatius, Ferdinand, S.J. (-1691)
Disputatio de coelo ... Astraea praeside propugnata (1663)
GB 
Adam, Jean, S.J. (1608-1684)
Response à la lettre de M. Daillé, ministre de Charenton, publiée contre l'honneur de M. Cottiby, ministre de Poictiers converty à la foy catholique, où sont réfutées les calomnies de ce ministre contre le Pape, le Roy, les évesques et contre toute l'Eglise... (Poictiers : J. Fleuriau, 1660)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Vitae Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt (Francofurti : impensis Jonae Rosae, 1663)
GB 
Adiutus, Josephus (1602-1668)  de
Axiomata politica, unde industrius studiosus prudentiam atque varia politicorum arcana, ad rationem status et regiminis pertinentia, consequetur facile
1656GB 
Witteberga, 1656BSB 
Tractatus politicus de clementia et regime boni principis (Wittebergae, 1664)
SLUB 
Aelhuysen, Johannes van (-1685)
Rhetorices, sive Artis oratoriae libri tres ... (Gooswynus à Duyn, 1665)
GB 
Aerssen, François van (1572-1641)  nl en
Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan, Dat is: Kort verhael van den Edeldom, Deughden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gewesene Advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt: Tot klaer bericht gestelt voor den nieuwen geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten mennist, en ... (1663)
GB 
Gulden legende van den nieuwen St. Jan. Dat is: Kort verhael van den edeldom, deughden, ende handelingen van meester Jan van Barnevelt, gewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt ... (1663)
GB 
Voyage d'Espagne, curieux, historique et politique: Fait en l'année 1655 (Ch. de Sercy, 1665)
GB 
Agustín y Albanell, Antonio (1516-1586)
Familiae romanae in antiquis numismatibus, ad tempora divi Augusti / [Fulvio Orsini] ; cum adjunctis Antonii Augustini,... (Parisiis : apud J. du Bray, 1663)
BNF 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting