Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,143 authors / 101,708 titles / 138,119 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1610  
  1612 »
1611
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (598 titles, 700 vols.) Suggest a New Source
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Alsted, Johann Heinrich (1588-1638)  en de
Elementale mathematicum: in quo mathesis methodice traditur per praecepta brevia, theoremata perspicua, commentaria succincta ... (Humm, 1611)
GB 
Metaphysica Brevissima Delineatio (Herborn, 1611) [Missing title page & pp. 1-4]
GB 
Metaphysicae Brevissima Delineatio : Semel atque iterum ad disputandum publicè proposita (Herbornae Nassoviorum : [S.n.], 1611)
BSB 
Metaphysicae brevissima delineatio, semel atque iterum ad disputandum publice proposita sub praesidio Dn. Johannis-Henrici Alstedii ... a Johanne Litomilo (Herbornae Nassoviorum, 1611)
GB 
Metaphysicae methodus exquisitissima: tractata per praecepta methodica: theoremata selecta: & commentariola dilucida: et aliquot disputationibus publicis ... examinata: praeside Johan-Henrico Alstedio. Componente & defendente Johanne Bilefeldt (Herbornae Nassoviorum, 1611)
GB 
Althusius, Johannes (1563-1638)  en de
Civilis conversatio : Methodice digesti & exemplis sacris & profanis paßimi illustrati (Hanoviae : Antonius, 1611)
BSB 
Civilis conversationis libri duo: methodié digesti & exemplis sacris & profanis passim illustrati. Editi à Philippo Althusio U.J.D. (Hanoviae : Apud haeredes Guilielmi Antonii, 1611)
GB 
Àlvarez de Paz, Jacobo, S.J. (1560-1620)
De vita Spirituali, eiusque perfectione libri quinque, ed. Horace Cardon (Lyon) (Apud Horatium Cardon, 1611)
GB 
Anonymous/Pseud. Arminian (c.1600-1650)
Nootwendigh historisch Verhael van allen Swaricheyden. verschillen ende Proceduren, soo wel in Kercklijcken als Politijcken saken etlijcke Jaren herwaerts binnen der Stadt Alckmaer voorghevallen. Wtghegheven by Burgmeesteren, Vroetschappen, ende Kerckenraedt, der voorsz Stede ... teghens het ... (1611)
GB 
Of Godt in sijn predestineren, verkiesen ende verwerpen siet op des menschen doen, dan niet: Ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes (1611)
GB 
Van de predestinatie, of Godt yemandt verblindt, verwerpt, ende verhardt onveroorsaackt door desselvens quaatheydt. Vijfde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes (1611)
GB 
Van Godes verkiesinghe. Of Godt door sijn eyghen werck alleen, sonder eenighe medewerckinghe der menschen, eenighe der selver saligh maackt. Waar over de conferentie ende disputatien in s'Graven-Hage ghehouden zijn by de predicanten: Tweede ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist ... (1611)
GB 
Van Gods predestinatie over den verworpenen. Of de verworpene buyten haar toedoen, alleen door Godes predestinatie verdoemt worden. Vierde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes, vol. 1 (1611)
GB 
Vande verworpelinghen. Of Godes predestinatie door sijn verlatinghe ende noodtdrang, ende nyet door der menschen zonden, oorsake is van yemants eeuwighe verdoemenisse. Derde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes (s.l., 1611)
GB 
Anonymous/Pseud. Reformed (c.1600-1650)
Een Claer ende vreedsamich Bericht, vande Praedestinatie Godts. Vryen wille eens onherboren mensches. Onwederstaenlicke genade des H. Geestes, Volstandicheyt der Gheloovighen. Overghesedt, ende Ghemaeckt door D.H.V.A. ende D.T.F.S. Hier by zijn ghevoecht Christelijcke betrachtinghen ... (Gorinchem : Ian Haensberch, 1611)
GB 
Korte Antvvoorde Op een lasterlick Schrift, onlanghs uytghegheven, sonder naeme des Autheurs, Ghenaemt De Brand-klocke: Ghestelt by forme van aenteeckeninghen (1611)
GB 
Anonymous/Roman Catholic (1611-)
Antitortor Bellarminianvs, Ioannes Gordonivs Scotvs Psevdodecanvs ... (Sartorius, 1611)
GB 
Arias, Francisco (1533-1605)  en
Dell'Immitatione Di Christo Nostri Sig.re: Nel Qvale Si Raccolgono I Beni, ch'habbiamo in Christo Signor nostro, & che si communicano la quei, che l'immitano ..., vol. 2 (Arditi & Ambrosi, 1611)
GB 
Aristotle (384-322)  en
Organon, ed. Julius Pacius (Hanoviae, 1611)
GB 
Arminius, Jacob (1560-1609)  en nl
Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten, by Doctor Iacob Arminius ... tegen ghesproken als ... niet noodich om te gelooven: aengaende de predestinatie Godts. Met een kordt ondersoeck, van vier poincten by Doctor Iacob Arminius hier tegen ghestelt, handelende van de predestinatie ... (Jan Wolfferssz, 1611)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting