Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,081 authors / 99,838 titles / 135,990 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1756  
  1758 »
1757
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (239 titles, 325 vols.) Suggest a New Source
Results 121-140
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›   Last »
Groe, Theodorus van der (1705-1784)
De erastianistery van D. Bruining en Hofstede, met hun onlangs uitgegeven onstigtelyk libel, geheeten Het Kralinger lasterschrift, niet weggenomen, maar konstig bedekt ... (Hendrik van Pelt, en Adrianus Douci, P.Z., 1757)
GB 
Noodig aanhangsel der Klaare en grondige wederlegginge van het nieuw verzonnen Hollandtsch kerkelyk beroepings-recht, voorheen uitgegeven door Dom: H: Bruining en P: Hofstede ...: strekkende gemeldt Aanhangsel ter bescheidene verdediginge dier wederlegginge ... (Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1757)
GB 
Grotius, Hugo (1583-1645)  en nl
Annotationes in Novum Testamentum / T. 2, P. 2 : Epistolas Paulli ad Thessalonicenses, Timotheum, Titum, Philemonem, Hebraeos, Porro, epistolas Jacobi, Petri, Joannis, Judae, et Joannis Apocalypsin complectens (Erlangae [u.a.] : Tetzschnerus, 1757)
BSB 
Annotationes in Novum Testamentum: Epistolas Paulli ad Thessalonicenses, Timotheum, Titum, Philemonem, Hebraeos, Porro, epistolas Jacobi, Petri, Joannis, Judae, et Joannis Apocalypsin complectens, vol. 2 (Tetzschnerus, 1757)
GB 
De iure belli ac pacis
Nürnberg, 1757BSB 
Des Hugo Grotius Ursachen vom Rechte des Krieges und des Friedens
1757GB 
Gundling, Nicolaus Hieronymus (1671-1729)
Singularia de transactionum stabilitate et instabilitate capita (1757)
GB 
Hemsterhuis, Tiberius (1685-1766)
Colloquium de scriptis, et scriptoribus, memoriam Jani Wittii, magni ordinum Hollandiae quondam consiliari, et in ea acerba patriae vulnera hodie intempestive refricantibus (1757)
GB 
Hermsen, Hermanus (1696-1786)
De uitneemende kracht van Christus liefde, zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der ziele, in het komen tot den Heere Jezus, en in het aanneemen van Hem, door 't geloove, onder de bewerkinge en leidinge des H. Geestes, na het zuivere Woordt van Godt. Benevens de zalige vruchtgevolgen, van eene ziele, welke met den Heere Jezus ondertrouwt en vereenigt is; zoo als dezelve al eenige jaren door Godts Geest geleert, en op verscheidene tyden en plaatsen, in zeltzame gevallen en omstandigheden, ondervonden zyn, in den persoon van Hermanus Hermsen, lidtmaat van Christus kerke te Doesburg. Gemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelyke zielen, om haar te bereiden voor eene ontsaggelyke eeuwigheit (Rotterdam : Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1757)
PB 
Hervey, James (1714-1758)
Erbauliche Betrachtungen über die Herrlichkeit der Schöpfung in den Gärten und Feldern, vol. 1 (1757)
GB 
Heumann, Christoph August (1681-1764)
Erklärung des Neuen Testaments, vol. 9 (Im Verlag sel. Nicolai Försters und Sohns Erben Hof-Buchhandlung., 1757)
GB 
Hill, John (1711-1746)
The Sleep of Plants and Cause of Motion in the Sensitive Plant Explain'd: In a Letter to C. Linnaeus, Professor of Botany at Upsal (R. Baldwin, 1757)
GB 
Holtius, Nicolaus (1693-1773)
De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossinge die in Christus Jesus is, en rechtvaerdig voor Godt door het geloof ... verklaart ... in twee predikatien over de XXIII. en XXIV.: Zondag van den Heidelbergschen Catechismus (Johannes Hasebroek, en te Amsterdam, Nicolaas Byl, 1757)
GB 
De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossinge die in Christus Jesus is, en rechtvaerdig voor Godt door het geloof,: volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde leere der Hervormde Kerke, duidelyk verklaart en bevestigt in twee predikatien over de ..., vol. 1 (Leiden : Johannes Hasebroek, 1757)
GB 
Honert, Jan van den (1693-1758)  de
Verklaring van de geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche godgeleerden (Isaak Tirion en Jacobus Loveringh) / added author(s): Matthew Poole, Simon Patrick, Edward Wells
Vol. 17 (1757)
GB 
Hosmann, Gustav Christoph (1695-1766)
Chronologica Ieremiae, Ezechielis, Haggaei, Zachariae, Esrae et Nehemiae variis observationibus illustrata (Academia Christian-Albertina, 1757)
GB 
Hume, David (1711-1776)
Four dissertations: I. The natural history of religion. II. Of the passions. III. Of tragedy. IV. Of the standard of taste (London : A. Millar, 1757)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting