Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,270 authors / 105,812 titles / 143,241 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1610-1614  
  1620-1624 »
1615-1619
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (3003 titles, 3665 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Provisionele waerschouwinghe, oft Protest, teghen seecker fameus boecxken onlanghs uyt-ghegheven tot Delft, gheintituleert, Schriftelijcke conferentie tusschen de kercken-dienaren des vorstendoms Geldre, ende graefschap Zutphen (1618)
GB 
Anonymous
Verhael vande Heeren Joncker Adrian van Mathenes, Heere van Riviere, Opmeer, Does [...] Hugo Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht: Gerrit Jansz vander Eyck, Burgemeester der Stadt delft: Meester Hugo de Groot, raedt, ende Pensionaris der Stadt Rotterdam: ende Willem Pietersz Hases, Burgem ... (Hillebrant Jacobsz, 1616)
GB 
Anonymous
Vrede-schrift ofte een christelijcke vermaninghe ende antwoordt, 't welck vande vereenighde [doopsgezinde] ghemeente binnen Amsterdam geschreven, ende aen eenighe die sonder ghenoeghsame oorsaken, vande ghemeente afgheweken, ende een besondere vergaderinghe aenghestelt hebben, overgelevert is ... (Amsterdam : Jan Jacobsz, 1616)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
Explicatio sex illustrium Quaestionum : I. De Mendacio. II. De Circumcisione & Baptismo. III. De Astrologia. IV. De praesentia in cultu Idololatrico. V. De fuga in persequutione & peste. VI. An Deus sit author peccati? (Francofurti : Jonas Rosa, 1616)
HAB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
De gratia, et perseuerantia sanctorum, exercitationes aliquot habitæ in Academiæ Oxoniensi, authore Roberto Sarisburiensi iam episcopo, ... Quibus accessit eiusdem in Richardi Thomsoni Anglo-Belgici diatribam De amissione & intercisione iustificationis, & gratiæ, animaduersio breuis (ex officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1618)
GB 
De suprema potestate regia exercitationes ... contra Rob. Bellarminum ... (Hanoviae : Typis Wechelianis Aubrii & Schleichius, 1619)
BSB 
De Suprema Potestate regia exercitationes habitae in Academia Oxoniensi contra Rob. Bellarminum et Francisc. Suarez (Ex officina Nortoniana, apud J. Billium, 1619)
GB 
De Suprema Potestate Regia Exercitationes habitae in Academia Oxoniensi, Contra Rob. Bellarminum, Et Francisc. Suarez
Aubry & Schleich, 1619GB 
Hanoviae : Aubry & Schleich, 1619BSB 
De suprema potestate regia exercitationes habitae in Academia Oxoniensi0 (Norton, 1619)
GB 
Abbot, Robert (c.1588-c.1663)
De Suprema Potestate Regia Exercitationes habitæ in Academia Oxoniensi, Contra Rob. Bellarminum, & Francisc. Suarez. Auctore Rob. Abbot ... - Londini ex Officina Nortoniana (1619)
GB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
De suprema potestate regia: exercitationes habitae in Academia Oxoniensi contra Rob. Bellarminum et Francisc. Suarez
Hanau : Aubrii & Schleichius, 1619 [Missing title page] GB 
Londini : ex officina nortoniana, 1619GB 
De suprema potestate regia. Exercitationes habitæ in Academ. Oxoniensi, contra Rob. Bellarminum, et Francisc. Suarez. [Edited by Thomas Abbot.] (Impensis Danielis ac Dauidis Aubriorum&Clementis Schleichii, 1619)
GB 
De Suprema Potestate Regia. Exercitationes habitæ in Academiâ Oxoniensi, contra Rob. Bellarminum&Francisc. Suarez. [Edited by Thomas Abbot.] (Ex Officina Nortoniana, apud Ioannem Billium, 1619)
GB 
DE SVPREMA POTESTATE REGIA Exercitationes habitae in Academia OXONIENSI, Contra ROB. BELLARMINVM, & FRANCISC. SVAREZ (Ex Officina Nortoniana, 1619)
GB 
Van de genade Gods ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse ende vier oratien ... tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen: uyt het Latijn overgheset, door Daniel Gysivs ()
Vol. 1 (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen. Een lesse, ende vier oratien, gedaen inde universiteyt van Oxfort in Engelandt, tegen de dwalingen van Iacobvs Arminivs, ende zijner discipulen, trans. Daniel Gysius (1618)
GB 
Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der ware gelovigen, een lesse, ende vier oratien, gedaen inde Univers. van Oxfort ... tegen de dwalingen van Jacobus Arminius, ende zijner discipulen (Leyden : David Jansz. van Ilpendam, 1618)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting