Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,067 authors / 99,558 titles / 135,627 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1607-1611  
  1617-1621 »
1612-1616
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2706 titles, 3263 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
t Sweert des Geests, ofte t Samen-voeginghe van sekere plaetsen der heyliger Schriftuere, dienende tot wederlegginge van het onmatich drijven der predestinatie, Voorsienicheyt ende Verkiesinghe Godes [...]. (Pieter Arentsz, 1613)
GB 
Anonymous
Verhael vande Heeren Joncker Adrian van Mathenes, Heere van Riviere, Opmeer, Does [...] Hugo Muys van Holy, Schout der Stadt Dordrecht: Gerrit Jansz vander Eyck, Burgemeester der Stadt delft: Meester Hugo de Groot, raedt, ende Pensionaris der Stadt Rotterdam: ende Willem Pietersz Hases, Burgem ... (Hillebrant Jacobsz, 1616)
GB 
Anonymous
Vrede-schrift ofte een christelijcke vermaninghe ende antwoordt, 't welck vande vereenighde [doopsgezinde] ghemeente binnen Amsterdam geschreven, ende aen eenighe die sonder ghenoeghsame oorsaken, vande ghemeente afgheweken, ende een besondere vergaderinghe aenghestelt hebben, overgelevert is ... (Amsterdam : Jan Jacobsz, 1616)
GB 
Abbot, George (1562-1633)  en de
Explicatio sex illustrium Quaestionum : I. De Mendacio. II. De Circumcisione & Baptismo. III. De Astrologia. IV. De praesentia in cultu Idololatrico. V. De fuga in persequutione & peste. VI. An Deus sit author peccati? (Francofurti : Jonas Rosa, 1616)
HAB 
Abelard, Peter (1079-1142)  en fr
Opera
1616GB 
Petri Abaelardi, Filosofi Et Theologi Abbatis Rvyensis, Et Heloisae Conivgis Eivs, Primae Paracletensis Abbatissae, Opera (Bvon, 1616)
GB 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Epistola R. P. N. Clavdii Aqvavivae Praepositi Generalis Societatis Iesv Ad Prouiniciales eiusdem Societatis. De Officij Diuini recitatione, ac celebratione Missae (1612)
GB 
Epistolae praepositorum generalium, ad patres et fratres Societatis Jesu (Mayer, 1612)
GB 
Industriae pro superioribus eiusdem Societatis, ad curandos Animae morbos (in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1615)
GB 
Meditationes In Psalm. 44. et 118 (Kinchius, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmos XLIV, & CXVIII (Rome : Bartholomaeus Zannettus, 1616)
GB 
Meditationes in Psalmum XLIV, & CXVIII. (apud Bartolomaeum Zannettum, 1616)
GB 
Acronius, Johannes (1565-1627)  en de
Grondtlick bericht vande beroepinge der predicanten : op wat wijse, ende door wien deselve gheschieden moet. Mitsgaders, wat vanden jure patronatus, ofte t'gheven der kerckelicke goederen ende ampten, te houden zy (Adriaen vande Vivere, 1615)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Apographum monumentorum Haidelbergensium
Haidelbergæ : Andreae Cambierii, 1612GB 
Vitae Germanorum philosophorum: qui seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt
Haidelbergae : impensis Jonae Rosae, 1615GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting