Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,092 authors / 100,159 titles / 136,363 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1605-1609  
  1615-1619 »
1610-1614
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (2938 titles, 3561 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Anonymous
Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten. By doctor Iacob Arminius in syn leven tegen ghesproken als te syn ontschrift-matich ende niet noodig om te gelooven: aengaende de predestinatie Gods. Met een kordt ondersoeck van vier poincten by doctor Iacob Arminius hier tegen ..., vol. 1 (voor Jan Wolfferssz, 1611)
GB 
Anonymous
t Sweert des Geests, ofte t Samen-voeginghe van sekere plaetsen der heyliger Schriftuere, dienende tot wederlegginge van het onmatich drijven der predestinatie, Voorsienicheyt ende Verkiesinghe Godes [...]. (Pieter Arentsz, 1613)
GB 
Abbot, Robert (1560-1617)  en
Antilogia adversus Apologiam Andreæ Eudæmon-Joannis Jesuitæ pro Henrico Garneto Jesuita proditore, etc (Ex officina Thomæ Adams, 1613)
GB 
A defence of The reformed Catholicke of M. W. Perkins, lately deceased, against the bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, seminary priest : the first part, for answer to his calumniations generally framed against the same, and against the whole religion and state of our church (London : Thomas Adams, 1611)
IA 
A Defence of the Reformed Catholicke of M.W. Perkins, Lately Deceased, Against the Bastard Counter-Catholicke of D. Bishop, Seminary Priest /[With the Text of Bishop's (Impensis Thomæ Adams)
Vol. 1 (1611)
GB 
Vol. 2 (1611) GB 
Aconcio, Giacomo (1492-1566)  en it
Iac. Acontii Tridentini ... strategematum Satanae: sive de recte et prudenter cum doctrina, tum in disciplina instituenda, reformanda adversusque Diaboli insidias praemunienda Dei ecclesia libri 8... (1610)
SLUB 
Les ruzes de Satan: recueillies & comprinses en huit livres. Par Jacques Aconce (B. Schinckel, 1611)
GB 
Acquaviva, Claudio, S.J. (1543-1615)
Epistola ... de officii divini recitatione (1610)
GB 
Epistola monita complectens formandis concionatoribus accomod (1610)
GB 
Epistola R. P. N. Clavdii Aqvavivae Praepositi Generalis Societatis Iesv Ad Prouiniciales eiusdem Societatis. De Officij Diuini recitatione, ac celebratione Missae (1612)
GB 
Epistolae praepositorum generalium, ad patres et fratres Societatis Jesu (Mayer, 1612)
GB 
Acronius, Ruardus (1546-1612)
Bedenckingen, over de beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts opt begeeren, ende uyt last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt voorghestelt, ende hare E. Mog. overghelevert op ...
1611GB 
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Nootwendich vertoogh, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ende de gheloofwaerd. Historien der Kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts Ghemeynte ... tot dat den Roomschen Paus de Schriftmat. regieringhe der Kercken verwoestet heeft, in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is ... (Delf : Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen/ door Ruardum Acronium
Delf : Adriaen Gerritsz, 1610GB 
Adam, Melchior (-1622)  en de
Apographum monumentorum Haidelbergensium (Haidelbergæ : Andreae Cambierii, 1612)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting